جذابیت جنسی زنان و مردان برای جنس مخالف در چیست؟

زنان بیشتر به قد شریک عاطفی خود حساس‌اند در حالی که مردان بیشتر روی وزن شریک خود تاکید دارند

 ۶۷ درصد از زنان می‌خواهند شریکی داشته باشند که از آنان بلندتر است-Pexels

آنچه افراد را مجذوب خود می‌کند، معمولا در اشخاص مختلف متفاوت است اما بنا بر پژوهش جدید یوگاو (YouGov)، بسیاری از زنان و مردان دگرجنس‌گرا به مواردی یکسان و مشخص جذب می‌شوند.

بر اساس یافته‌های نظرسنجی سالانه هیئت «تصویر اندام» این سازمان، زنان بیشتر به قد شریک عاطفی خود حساس‌اند در حالی که مردان بیشتر روی وزن شریک خود تاکید دارند.

در این نظرسنجی از بیش از دوهزار و ۲۰۰ بریتانیایی خواسته شد اندام خود را توصیف کنند و بگویند چه نوع اندامی برای آنان جذاب است. از هر ۱۰ شرکت کننده، سه نفر گفتند که اندام خود را «معمولی» تلقی می‌کنند؛ در حالی که یک پنجم گفتند که فکر می‌کنند اضافه وزن دارند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

علاوه بر آن، شش درصد اندام خود را «چاق» توصیف و ۱۳ درصد از واژه «تپل» استفاده کردند. از هر هفت پاسخ‌دهنده، یکی خود را لاغر معرفی کرد.

درباره آنچه زنان و مردان از اندام یکدیگر انتظار دارند، این نظرسنجی دریافت که ۶۷ درصد از زنان می‌خواهند شریکی داشته باشند که از آنان بلندتر است و تنها شش درصد گفتند می‌خواهند قدی یکسان داشته باشند و فقط یک درصد به شریکی کوتاه‌تر از خود هم رضایت دادند.

در نقطه مقابل، بیش از یک سوم مردان (۳۵ درصد) گفتند شریکی را ترجیح می‌دهند که از آن‌ها کوتاه‌تر باشد، در حالی که ۱۶ درصد گفتند کسی را می‌خواهند که هم قد آن‌ها باشد و چهار درصد گفتند که شریکی بلندتر از خود می‌پسندند.

در مقام مقایسه مردان بیشتر از زنان گفتند که درباره قد شریک عاطفی خود پیش‌فرض و ترجیح خاصی ندارند.

درباره وزن هم یک پنجم (۲۲ درصد) از مردان گفتند شریکی می‌خواهند که از آن‌ها لاغرتر باشد، در حالی که ۱۵ درصد از زنان دنبال چنین چیزی بودند.

در کل اینکه ترجیح خاصی درباره وزن شریک وجود نداشته باشد، در زنان از مردان بیشتر بود.

نتایج کامل نظرسنجی را اینجا ببینید.​​

© The Independent

بیشتر از زندگی