مردان کمتر از زنان بازیافت می‌کنند

دانشمندان می‌گویند محافظت از محیط زیست معمولاً كاری «زنانه» تلقی می‌شود

AAMIR QURESHI / AFP

در پژوهشی تازه ادعا شده است که برخی از مردان ترجیح می‌دهند بازیافت نکنند و کیسه‌های پارچه‌ای چند بار مصرف نخرند، زیرا نگران‌اند دیگران فکر کنند که همجنس‌گرایند.

دانشمندان می‌گویند محافظت از محیط زیست معمولاً كاری «زنانه» تلقی می‌شود كه با نقش مراقبتگرانۀ سنتی «زنان» مناسبت دارد.

بنا به این پژوهش که در مجلۀ نقش‌های جنسیتی، Sex Roles، منتشر شده است، این برداشت ممکن است مردان را از خرید فنجانهای بادوام، در برابر فنجان‌های یک‌بارمصرف، یا خاموش کردن دستگاه تهویه هوا بازدارد؛ کارهایی که در نهایت به نفع محیط زیست است.

جَنِت کی. سویم، استاد روانشناسی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، می‌گوید: «وقتی برای محافظت از محیط زیست اقدامی می‌کنیم، ممکن است با پیامدهایی روبه‌رو شویم که پیوند ظریفی با جنسیت دارند».

مردم ممکن است از برخی رفتارها پرهیز کنند، زیرا نگران درک و دریافت جنسیتی‌ دیگران از خودشان هستند. اگر رفتارهایی که می‌کنند با جنسیت آنها مطابقت نداشته باشد، ممکن است طرد شوند.

در سه پژوهش که مجموعاً ۹۶۰ نفر در آنها بررسی شده است، محققان تصور مردم درباره مردان و زنانی را کاویده‌اند که در رفتارهایی «زنانه» یا «مردانه» درگیرند. در دو پژوهش اول، شرکت‌کنندگان گزارشی ساختگی دربارۀ کارهایی خواندند که شخصی در آن روز صورت داده بود. بخشی از کارهایی که او کرده بود معمولاً مردانه و بخشی دیگر معمولاً زنانه تلقی می‌شدند.

شرکت‌کنندگان سپس خصوصیات آن شخص را بر اساس مقیاسی ۱۰ درجه‌ای از حیث زنانه یا مردانه بودن معین و در آخر گرایش جنسی او را حدس زدند. نتایج حاکی از آن بود که وقتی افراد فعالیت‌هایی مطابق با جنسیت خود صورت می‌دهند، نسبت به افرادی که رفتارهایشان با جنسیتشان مطابقت ندارد، بیشتر دگرجنس‌گرا تلقی می‌شوند.

این امر نشان می‌دهد شرکت‌کنندگان معتقدند نقش‌های سنتی هر یک از جنسیت‌ها سرنخ‌هایی دربارۀ گرایش جنسی آنها به دست می‌دهد.

پروفسور سویم می‌گوید: «همۀ افراد، صرف‌نظر از رفتارهایی که صورت دادند، بیشتر زن‌صفت دانسته شدند تا مردصفت که نشان می‌دهد محافظت از محیط زیست خصوصیتی زنانه تلقی می‌شود . . . اگر برای شخصی مهم باشد که دگرجنس‌گرا به نظر برسد، ممکن است به سبب نگرانی از تصور مردم دربارۀ خود، فعالیتهایی را برای حمایت از محیط زیست ترجیح دهد که با جنسیت او مطابقت دارند تا آنها که چنین نیستند».

پژوهشگران در تحقیق سوم به بررسی این مسئله پرداختند که آیا افراد به علت رفتارهای زیست‌محیطی اشخاص دیگر حاضر در اتاق از آنها دوری می‌کردند یا نه. آنان دریافتند كه مردان بیشتر تمایل دارند از زنانی با رفتارهای مردانه فاصله بگیرند.

پروفسور سویم می‌گوید: «این امر تعجب‌آور بود که فقط زنان در صورت اقدام به رفتارهایی ناسازگار با جنسیت خود طرد می‌شدند . . . نمی‌توانیم بگوییم علت آن چیست، اما پیامدی اجتماعی است. ممکن است زنان این بازخورد منفی را حس کنند، بی‌آنکه دلیلش را بدانند».

دانشمندان می‌گویند ممکن است لازم باشد سیاستگذاران و مروجان رفتارهای دوستدار محیط زیست نقش‌های جنسیتی را به منزلۀ مانعی ممکن بررسی کنند.

این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.


https://www.independent.co.uk/environment/

© The Independent