«سیاست یائسگی» در شهرداری و شورای شهر لندن اجرا خواهد شد

زنان در دوره گذار به یائسگی شاید به حمایت بیشتری نیاز داشته باشند

مردانی که در مناصب مدیریتی قرار دارند باید بدانند یائسگی بر همکارانشان چه تاثیری می‌گذاردـ Pexels

شهردار لندن اعلام کرد برای حمایت از تمام همکارانی که دوران گذار به یائسگی را تجربه می‌کنند، «سیاست یائسگی» در شهرداری و شورای شهر به کار بسته خواهد شد.

این سیاست «پیشگامانه در جهان» که مذاکره درباره آن با رهبران اصناف و شبکه زنان ادارات لندن بزرگ و حومه در جریان است، آموزش‌هایی را برای مدیران، خلق شبکه‌ای ویژه برای کارمندان، معرفی منابع پشتیبانی خارج از محل کار، و طرحی برای افزایش آگاهی به همراه خواهد داشت.

این سیاست همچنین به سایر گروه‌های زیرمجموعه لندن بزرگ و حومه تسری خواهد یافت که شامل شبکه حمل‌و‌نقل لندن، دفتر شهردار برای سیاست‌گذاری و جرایم، و شرکت توسعه میراث لندن است که پارک المپیک را مدیریت می‌کند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

صادق خان گفت «مصمم» است تا لندن بزرگ و حومه را به «محل کاری جامع» برای تمام کارمندان لندن تبدیل کند، به ویژه برای مردانی که در مناصب مدیریتی قرار دارند تا «از مسئولیت خود در درک دوران گذار به یائسگی باخبر باشند و بدانند این وضعیت چگونه بر همکاران آنها تاثیر می‌گذارد».

آقای خان گفت: «مصمم هستم که ادارات لندن بزرگ و حومه را به محلی جامع و فراگیر تبدیل کنم تا با همه افراد با احترام و عزت برخورد شود، و تشخیص این که بعضی همکاران‌ ممکن است در دوره گذار به یائسگی به تغییر و حمایت مضاعف نیاز داشته باشند، بخش مهمی از این سیاست است.»

او ادامه داد: «زنان در همه سنین باید احساس کنند در محل کار پذیرفته می‌شوند و از آنان استقبال می‌شود و من می‌خواهم نمونه و الگویی برای کسب‌و‌کارها، سازمان‌های دولتی و خود دولت باشم، که اغلب در این امور ناکام است، تا هیچ‌کس از هیچ کاری برای اطمینان خاطر از برقراری چنین وضعیتی فروگذار نکنند.»

آقای خان که با خبرگزاری مترو صحبت می‌کرد، افزود: «اگر من دوباره برای این منصب انتخاب شوم، سیاستی پیشگام در دنیا برای یائسگی خواهیم داشت که هیچ شهر یا کشور دیگری در دنیا چنین سیاستی نخواهد داشت.»

آقای خان همچنین بنا دارد طرح «موقت» هزینه ۱۵ پوندی ترافیک را که ماه ژوئن گذشته اعلام شد تا باعث افزایش درآمد و استفاده از شبکه حمل‌و‌نقل عمومی لندن شود که با مشکلات مالی دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد، لغو کند.

او به شبکه خبری ال‌بی‌سی گفت اگر دوباره انتخاب شود، با دولت مذاکره خواهد کرد «تا دیگر مجبور نباشیم این طرح را هفت روز هفته یا تا ساعت ۱۰ شب داشته باشیم».

گزارش‌های تکمیلی از پرس اسوسیشن

© The Independent