بازداشت قهرمان گلف برای تعرض جنسی و ادرار در هواپیما

بررسی پرونده توربیورن اولسن، گلف‌باز حرفه‌ای دانمارکی، به اتهام دست‌مالی کردن یک زن

Wikipedia

پلیس، توربیورن اولسن، گلف‌باز حرفه‌ای دانمارکی را به ظن تعرض به مسافر زنی که در پرواز به لندن در خواب بود، بازداشت کرده‌است.

این گلف‌باز ۲۹ ساله «جام رایدر» و نفر شصت و دوم در رده بندی جهان، متهم است که در پرواز بریتیش ایرویز از ممفیس آمریکا به فرودگاه هیثروی لندن، زنی را که در قسمت درجه یک هواپیما خواب بود دست‌مالی کرده و نیز در راهروی هواپیما ادرار کرده ‌است.

همچنین گفته شده که اولسن هنگام پرواز فحاشی کرده و با مسافران دیگر وارد دعوای لفظی شده تا آن که دوست و همبازی اش ایان پولتر دخالت کرده و اوضاع را آرام کرده است.

به گفته پل دانکلی، مدیر برنامه های پولتر، بعد از این واقعه، این گلف‌باز به خواب رفته است. پس از آن، اولسن به اختلال در پرواز ادامه داد و باعث اتفاقات بعدی شد.

پلیس در گیت ورودی پرواز منتظر بود تا او را برای بازجویی با خود ببرد. 

پلیس متروپلیتن لندن تایید کرد که یک مرد ۲۹ ساله روز دوشنبه در فرودگاه هیثرو به ظن تعرض جنسی، مست بودن در هواپیما، و پیروی نکردن از دستورهای خدمه بازداشت شده ‌است.

پلیس گفت: «او بازداشت و سپس آزاد شد. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد».

آخر هفته گذشته، اولسن و پولتر در مسابقه گلفی در ممفیس شرکت کرده ‌و با هم راهی خانه بودند.

آقای دانکلی، مدیر برنامه های پولتر، به روزنامه «سان» بریتانیا گفت که گلف‌باز بریتانیایی به آرام کردن یک مسافر «نسبتا مست» کمک کرده بود. او افزود: «بعد از آن پولتر به خواب رفت و وقتی بیدار شد دید که پلیس در هیثرو منتظر است».

یک شاهد عینی که مسافر همان پرواز بود به روزنامه «سان» گفت: «او (اولسن) شروع کرده به فحاشی به بعضی از مسافرها و خدمه. بعد به یک مسافر مونث دست‌درازی کرد، و بعد هم در راهرو هواپیما ادرار کرد. رفتارش تکان‌دهنده بود. شاید بشود چنین رفتاری را در پروازهای ارزان‌ قیمت انتظار داشت، ولی نه در کابین درجه یک پرواز بریتیش ارویز».

گفته شده وقتی که خدمه هواپیما سعی در آرام کردن وضعیت داشتند، گلف‌باز دانمارکی به آنها هم فحاشی کرد. 

بریتیش ایرویز در بیانیه‌ای هر گونه بدرفتاری مسافران با کارکنانش را محکوم کرد.

یک سخنگوی بریتیش ارویز گفت: «مسافران و خدمه ما حق دارند از پروازشان لذت ببرند بدون اینکه مورد هیچ‌گونه آزاری  قرار بگیرند».

وی گفت: «این گونه رفتار تحمل نخواهد شد و همیشه اقدام مقتضی انجام خواهد گرفت».

این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

https://www.independent.co.uk/sport

© The Independent

بیشتر از جهان