مگان مارکل برای کمک به زنان بیکار یک کلکسیون لباس کار عرضه می‌کند

DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP / POOL

دوشس ساسکس یک کلکسیون کوچک برای موسسه خیریه «اِسمارت وُرکس» (کارهای هوشمندانه) عرضه می‌کند که یک بنگاه خیریه زنان تحت الحمایه دوشس است.

مگان این همکاری را در شماره سپتامبر مجله «ووگ» اعلام کرد که آن را به عنوان مهمان، سردبیری کرده است.

این کلکسیون مد که حاوی لباس‌های خوش طرح برای کار است، با همکاری فروشگاه‌های مارکس اند اسپنسر، جیگسو، جان لوئیس و شرکاء، و میشا نُنو، طراح مد، در اواخر سال جاری عرضه خواهد شد.

موسسه خیریه «اسمارت وُرکس» به زنان بیکاری که به مصاحبه شغلی دعوت شده‌اند، کمک می‌کند ظاهر و عملکرد درست داشته باشند.

مگان در مجله «ووگ» می‌نویسد: «وقتی وارد محل «اسمارت ورکس» می‌شوید، با ردیف‌های لباس، کفش و کیف مواجه می‌شوید. گاهی هم تلی است از اندازه‌ها و رنگ‌هایی که هیچ ربطی به هم ندارند و همیشه هم گزینه‌ای برای لباس برازنده یا اندازه‌های دلخواه وجود ندارد».

دوشس ساسکس اظهار امیدواری می‌کند که کلکسیون جدید این مساله را حل کرده و به مشتریان «اسمارت ورکس» گزینه‌های مناسب‌تری برای لباس بدهد.

مگان که به تازگی صاحب نخستین کودکش شده، همچنین افشاء کرد که بسیاری از آرم‌های تجارتی که او با آنها کار می‌کند، موافقت کرده‌اند که در مقابل هر لباسی که از این کلکسیون خریداری می‌شود، یک لباس مشابه آن را به رایگان به خیریه بدهند.

دوشس سی و هفت ساله گفت: «این نه نتها به ما اجازه می‌دهد بخشی از یکدیگر باشیم، بلکه به ما یادآوری می‌کند در این شرایط همه با هم هستیم».

در تارنمای موسسه «اسمارت وُرکس» آمده که هر یک از مشتریان این بنگاه، برای مصاحبه شغلی آموزش می‌بینند تا امکان استخدامشان بیشتر شود.

این موسسه می‌گوید: «اگر مشتری در مصاحبه موفق شد، از بازگشت او استقبال می‌کنیم تا پنج دست لباس دیگر در اختیارش بگذاریم. این به معنی آن است که می‌توانند نقش جدید خود را با چند دست لباس شروع کنند تا نخستین حقوقشان پرداخت شود».

مگان در ماه ژانویه حامی سلطنتی «اسمارت ورکس» شد و در همان ماه به قصد کمک به انتخاب لباس برخی از مشتریان آن، از مقر آن دیدن کرد.

یکی از این مشتری‌ها به نام سارا گفت: «تجربه بسیار زیبایی بود. من از رنگ خوشم می‌آید و آن‌ها لباس‌هایی برایم انتخاب کردند که نماد من بود. این لباس‌ها مرا بار دیگر به خودم نزدیک کردند».

اَشوَک، یکی دیگر از مشتریان «اسمارت ورکس» که با مگان کار کرده گفت: «گفتگو با یکی از مربیان (موسسه) و توصیه‌های عملی او به من اعتماد به نفس بسیاری داد. او به من گفت همه امتیازها را دارم؛ فقط کافی است به خودم یادآوری کنم».

© The Independent

بیشتر از زندگی