زنبور بدون سردرآوردن از اعداد، آزمون ریاضی حل می‌کند

جانوران خیلی باهوش هستند و می‌توانند به روش‌های کارآمد و نامنتظره مسائل را حل کنند

 زنبورها همین که به این قاعده‌ها پی می‌بردند، پوستر دارای بیشترین یا کمترین شکل را به سرعت پیدا می‌کردند تا قند جایزه بگیرند-PRAKASH SINGH / AFP

 بنا بر یافته‌های یک پژوهش جدید، زنبورعسل قادر است بدون استفاده از اعداد، آزمون‌های محاسباتی را حل کند.

طبق تحقیقی که دانشگاه شفیلد انجام داده است، این حشره می‌تواند با استفاده از سرنخ‌های بصری، چیستان‌های محاسباتی را حل کند. به گفته محققان، چنین یافته‌ای به توسعه هوش مصنوعی در آینده کمک می‌کند.

در بخشی از این پژوهش، زنبورهای عسل را تک به تک آموزش دادند تا پوسترهایی را با دیدن شمار مختلفی از شکل‌ها بشناسند. به برخی از آن‌ها یاد داده بودند که پوستر دارای بیشترین شکل‌ را پیدا کنند و قند جایزه بگیرند و به برخی دیگر هم آموختند که پوستر دارای کمترین شکل‌ را پیدا کنند تا پاداششان قند باشد.

محققان متوجه شدند که زنبورها همین که به این قاعده‌ها پی می‌بردند، پوستر دارای بیشترین یا کمترین شکل را به سرعت پیدا می‌کردند تا قند جایزه بگیرند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

برای آن که مشخص شود آیا زنبورها از سرنخ‌های غیرعددی استفاده می‌کنند یا خیر، دو پوستر در برابر آن‌ها گذاشتند که تعداد شکل‌هاشان برابر، ولی در یکی از آن‌ها لبه‌‌های شکل‌ها اندکی درازتر بود. این بار از پاداش قند هم خبری نبود و محققان انتظار داشتند که زنبورها در جست‌وجوی جایزه، به تعداد برابر به سراغ پوسترها بروند. اما چنان چیزی رخ نداد و آن‌هایی که قاعده بیشترین تعداد را یاد گرفته بودند، به سراغ پوستر دارای بیشترین میزان متغیرهای پیوسته (یعنی دارای لبه‌های درازتر) رفتند، آن‌هایی هم که کمترین تعداد را یاد گرفته بودند، برعکس عمل کردند. در نتیجه می‌توان گفت که زنبورهای عسل به سرنخ‌های پیوسته شکل‌ها واکنش نشان می‌دادند، نه تعداد اجزا.

این تحقیق در مجله «بی» مجموعه مقالات انجمن سلطنتی منتشر شده است و دکتر هادی معبودی،  نویسنده اصلی آن، می‌گوید: «نتایج تحقیق ما نشانگر آن است که جانوران خیلی باهوش هستند و می‌توانند به روش‌های کارآمد و نامنتظره مسائل را حل کنند. این یافته‌ها در توسعه آینده هوش مصنوعی کاربردهای زیادی خواهد داشت و با اتکا به ویژگی‌های جانورانی که برای حل برخی مسائل خاص تکامل یافته‌اند، می‌توان دستگاه‌های هوشمند طراحی کرد.»

او می‌افزاید: «البته این به معنای آن نیست که زنبورها و سایر جانوران بی‌کلام از اعداد سردرنیاورند، بلکه به معنای آن است اگر در برخورد با مسائل محاسباتی، با اطلاعات غیرعددی مواجه شوند، اغلب از ویژگی‌های چنین اطلاعاتی برای حل آن‌ها استفاده می‌کنند. امیدواریم که با تحقیقی که انجام دادیم روش‌های بهتری برای بررسی شناخت محاسباتی جانوران پیدا کنیم.»

با همکاری پی‌ای

© The Independent

بیشتر از علوم