تلگراف

سیاسی و اجتماعی

استفاده از موتور جت روی پهپادهای شاهد

«مصرف سوخت به دلیل سرعت بالا بیشتر است و برد آن را محدود می‌کند و ردپای حرارتی که موتور تولید می‌کند نیز راه را برای سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته‌ای که حسگر حرارتی دارند تسهیل می‌کند»