ایران و حماس

سیاسی و اجتماعی

تایم: نامه‌های محرمانه پرداخت ۲۰۰ میلیون پوندی جمهوری اسلامی به حماس را نشان می‌دهد

در این گزارش به نام محمدرضا زاهدی، فرمانده ارشد سپاه که اخیرا در حمله به ساختمان مجاور سفارت جمهوری اسلامی در دمشق کشته شد به عنوان فردی که در کمک‌رسانی به گروه‌های فلسطینی نقش مهمی داشته، اشاره شده است