سازمان جهانی بهداشت: احتمال آماده شدن واکسن کرونا تا ۳ ماه دیگر

کشورهای بسیاری در تلاش برای ساخت واکسن کرونا هستند

JUAN MABROMATA / AFP

 رویترز به نقل از دکتر تدروس آدهانوم، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت امروز سه شنبه اعلام کرد واکسن کرونا احتمالا تا پایان سال جاری میلادی ۲۰۲۰ آماده می شود. او توضیح بیشتری در این خصوص نداده است. 

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، همچنین خواستار همبستگی و تعهد سیاسی همه رهبران جهان شده تا هنگام ورود واکسن کرونا، این واکسن به طور مساوی توزیع شود و در دسترس همه مردم قرار بگیرد. 

آقای تدروس آدهانوم در جلسه هیات اجرائی سازمان جهانی بهداشت گفت:« ما به واکسن نیاز خواهیم داشت و این امید هست که تا پایان سال جاری واکسن داشته باشیم.»

بیشتر از جهان