کمبود آب و غذا در جهان «باعث بحران جدید مهاجرت به اروپا» می‌شود

در این گزارش به پاکستان به عنوان کشوری با بیشترین جمعیت در خطر جابه‌جایی اشاره شده است

پناهندگان پس از عبور از فرانسه در یک قایق بادی به سوی انگلستان حرکت می‌کنند  - Glyn KIRK / AFP

گزارشی جدید پیش‌بینی کرده است که ظرف سه دهه آینده اکثریت پناهندگان اقلیمی خواستار پناهجویی در اروپا خواهند شد چرا که بیش از ۱.۲ میلیارد نفر به خاطر تهدیدات جغرافیایی و طبیعی جابه‌جا خواهند شد. 

موسسه اقتصاد و صلح هشدار داد کمبود آب و غذا باعث مهاجرت عظیم از ۳۱ کشوری خواهد شد که قادر نیستند با بحران‌های محیط زیستی پیش رو مقابله کنند. 

استیو کیللی، بنیانگذار این اندیشکده به ایندیپندنت گفت اگر هیچ کاری برای مقابله با فروپاشی زیست محیطی این مناطق انجام نشود، جابه‌جایی در اثر این امر «در مقیاس بسیار بزرگ‌تر» از بحران مهاجرتی سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ خواهد بود. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

بر اساس فهرست خطرات محیط زیستی موسسه اقتصاد و صلح که عناصری نظیر رشد جمعیت، فشار بر منابع آبی، کمبود غذا، خشکسالی، سیلاب، طوفان، افزایش دما و سطح آب دریا را در کنار توانایی هر کشور برای مقابله با بحران‌های محیط زیستی خود بررسی می‌کند، بعضی از مناطق صحرای مرکزی آفریقا، جنوب آسیا، خاورمیانه، و شمال آفریقا اکنون با طوفان شدیدی از مشکلات محیط زیستی وعدم ثبات مواجه هستند. 

این اندیشکده که شاخص جهانی صلح سالانه‌ای را هم منتشر می‌کند اظهار داشت ۱۹ کشور در میان کشورهایی با بیشترین خطرات زیست محیطی در فهرست ۴۰ کشور کمتر صلح‌آمیز دنیا قرار دارند از جمله افغانستان، سوریه، عراق، چاد، هند، و پاکستان. 

این گزارش گفت بعضی از این کشورها «همینک نیز به دام چرخه باطل رقابت برای منابع محدود افتاده‌اند که باعث بروز درگیری و تنش بیشتر شده که خود به نوبت موجب تخلیه بیشتر منابع خواهد شد». 

این گزارش افزود فقدان آب آشامیدنی و کمبود غذا از عوامل اصلی‌عدم ثبات در آینده خواهند بود. 

آقای کیللی گفت: «ظرف ۳۰ سال آینده بدون همکاری جهانی، عدم دسترسی به غذا و آب صرفا افزایش خواهد یافت. در صورت‌ عدم انجام هر کاری به احتمال خیلی زیاد تظاهرات، شورش و درگیری افزایش خواهد یافت.» 

در این گزارش به پاکستان به عنوان کشوری با بیشترین جمعیت در خطر جابه‌جایی اشاره شده است، چرا که این کشور در معرض بحران جدی آب قرار دارد و همچنین با سیلاب‌هایی مداوم و کمبود مواد غذایی مواجه است. بعد از آن هم اتیوپی و ایران قرار دارند. هائیتی حائز بیشترین خطر در آمریکای مرکزی است. 

این گزارش اضافه کرد حتی خطرات زیست‌بومی تقریبا کوچک و فجایع طبیعی نیز «می‌تواند باعث جابه‌جایی عمده جمعیت شده و بر امنیت منطقه و جهان تاثیر گذارد». 

کشورهای ثروتمندتر و توسعه‌یافته‌تر اروپایی و آمریکای شمالی با خطرات زیست بومی کمتری مواجهند و تجهیزات بهتری برای مقابله و انطباق با تغییرات اقلیم خواهند داشت. اما به پیش‌بینی موسسه اقتصاد و صلح، کشورهایی نظیر بریتانیا نیز از تاثیرات این اتفاق مصون نخواهند بود. 

آقای کیللی گفت: «این امری است که اروپا باید بدان توجه کند. ما شاهد بودیم که چه اتفاقی افتاد وقتی دو میلیون مهاجر در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به سمت اروپا سرازیر شدند و بعد از این اوج مهاجرت شاهدعدم ثبات سیاسی بودیم و دیدیم چگونه باعث ظهور احزاب سیاسی جدید شد. بدون انجام هر کاری برای مقابله با این مشکلات زیست محیطی، مهاجرت آینده در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر از مهاجرتی رخ خواهد داد که در سال‌های گذشته شاهد بودیم.» 

به گزارش مرکز داخلی نظارت بر مهاجرت، سال گذشته دمای شدید هوا باعث جابه‌جایی ۲۴ میلیون نفر در کشورهای خود شد و درگیری‌های نظامی و سایر فجایع باعث شد ۹.۵ میلیون نفر دیگر کشور خود را ترک کنند. 

به گفته آژانس پناهندگان سازمان ملل بیش از یک درصد از انسان‌ها تاکنون جابه‌جا شده‌اند. این آژانس در ماه ژوئن از کشورهای سراسر جهان خواست برای کمک به این افراد اقدامات بیشتری انجام دهند. به تخمین این سازمان، از هر پنج نفر مهاجر چهار نفر خواستار اقامت در کشورهای همسایه می‌شوند. 

© The Independent

بیشتر از جهان