سازمان بهداشت جهانی، آزمایشگاه جنجالی ووهان را بازرسی نمی‌کند

این آزمایشگاه به مدت یک دهه به نمونه‌ای از ویروس کرونا دسترسی داشته که ۹۶.۲ درصد به کویید-۱۹ شباهت دارد

آزمایشگاه همه‌گیری‌شناسی در ووهان چین-Johannes EISELE / AFP

یک آزمایشگاه ویروس کرونا در وهان، شهری که کویید-۱۹ از آنجا شایع شد، برای یافتن مبداء همه‌گیری ویروس مورد بازدید بازرسان سازمان بهداشت جهانی قرار نخواهد گرفت.

سازمان بهداشت جهانی، که بازرسانی را برای انجام مأموریت به وهان اعزام کرده است، می‌گوید آنها فقط برای «درک بهتر نحوه میزبانی حیوانات از کویید-۱۹ و اطمینان از این که بیماری چگونه از حیوان به انسان سرایت کرده است» به این مأموریت رفته‌اند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

طبق این اطلاعیه، سازمان بهداشت جهانی ظاهرا بازدید از مؤسسه ویروس‌شانسی وهان را از دستور خارج کرده و احتمال ساخت یا دستکاری ویروس توسط این مؤسسه را منتفی دانسته است.

سران سازمان بهداشت جهانی همچنین حاضر به ارائه جزئیات اماکن یا افرادی که مورد بازرسی و ملاقات بازرسان قرار خواهند گرفت نشدند، هر چند گفته می‌شود که مقامات چینی تمام تحرکات آنها را زیر نظر داشته و در صورت لزوم محدود می‌کنند.

پیش از این مطرح شد که این آزمایشگاه به مدت یک دهه به نمونه‌ای از ویروس کرونا دسترسی داشته که ۹۶.۲ درصد به کویید-۱۹ شباهت دارد. این موضوع باعث گمانه‌زنی‌هایی درباره مبداء ویروس شد، اما دانشمندان مصرانه معتقدند که رمز ژنتیک ویروس حکایت از جهش طبیعی آن دارد.

ریچارد ابرایت، زیست‌شناس مولکولی در دانشگه راتگرز نیوجرسی، می‌گوید: «بازرسی اگر می‌خواهد ارزشی داشته باشد، باید احتمال وارد شدن ویروس به بدن انسان در اثر یک حادثه آزمایشگاهی را مورد بررسی قرار دهد.»

وی افزود سازمان بهداشت جهانی حتی باید بررسی کند که آیا توان ویروس به آلوده کردن انسان «از طریق دستکاری‌های آزمایشگاهی بالاتر رفته است.»

© The Independent

بیشتر از جهان