پاک‌ترین هوای کره زمین متعلق به کجاست؟

این منطقه جوی بر اثر فعالیت‌های انسان تغییر نکرده است

جزایر شتلند جنوبی در قطب جنوب، مارس ۲۰۱۶- Eitan ABRAMOVICH / AFP

یک تحقیق جدید حاکی است که پاک‌ترین هوای جهان در اقیانوس منجمد جنوبی کشف شده است. 

طبق یافته‌های جدید در این منطقه جوی، «لایه هوای مرزی» که ابرهای کم‌ارتفاع را احاطه می‌کند، بر اثر فعالیت‌های انسان تغییر نکرده است. 

کشف اخیر از سوی گروه پژوهشی دپارتمان علوم اتمسفری در دانشگاه ایالتی کلرادو صورت گرفته است. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

دانشمندان می‌خواستند از طریق محاسبه ترکیب «بیوائروسول‌ها» یا ذرات طبیعی یا مصنوعی معلق در هوا، دریابند که ترکیب این هوا چیست و از کجا می‌آید. نمونه‌ها برای تحقیقات با کشتی از تاسمانی به لبه یخبندان جنوبگان ارسال شد. 

دانشمندان دریافتند که این لایه هوا فاقد ذرات ناشی از سوخته شدن سوخت‌های فسیلی و بنزین هواپیماها و اتومبیل‌هاست. 

تغییرات اقلیمی به معنی این است که تقریبا تمامی مناطق کره زمین تحت تاثیر بشر قرار گرفته و تیم علمی فوق نتیجه گرفته است که هوای بالای اقیانوس منجمد جنوبی که بر فراز قاره جنوبگان است نیز، متاثر خواهد شد. 

تامس هیل، همکار نویسنده این تحقیق در بیانیه‌ای گفت:‌ «ما توانستیم با استفاده از باکتری موجود در هوای اقیانوس قطب جنوب به عنوان ابزار تشخیص ترکیبات مهم لایه پایینی اتمسفر استفاده کنیم.»

به عنوان مثال، آئروسول‌هایی که ترکیب ابرهای اقیانوس قطب جنوب را کنترل می‌کنند، قویا به فرایندهای بیولوژیک اقیانوسی مرتبط ‌اند و به نظر می‌رسد که جنوبگان از توزیع میکروارگانیسم‌ها و ترکیبات مغذی قاره‌های جنوبی در امان است.» 

او افزود:‌ «به طور کلی تحقیق می‌گوید که اقیانوس منجمد جنوبی یکی از معدود نقاط کره زمین است که که کمترین اثر را از فعالیت‌های بشر دریافت کرده است.» 

این تحقیق پیشتر در هفته جاری در وبسایت علوم آکادمی ملی علوم منتشر شد.

بیشتر از زندگی