تاکید کنگره آمریکا برحفظ دستاوردهای زنان افغانستان

«مواضع زنان افغانستان در مذاکرات صلح با طالبان باید حفظ شود»

کنگره ایالات متحده آمریکا در نامه‌ای خطاب به وزیرخارجه آن کشور تاکید کرد که در روند گفت‌وگوهای صلح افغانستان، دستاوردها ۱۸ ساله زنان افغان نیز که به‌دشواری به‌دست آمده است، باید حفظ شود.

اعضای کنگره آمریکا همچنین تاکید کردند که در کنار تلاش برای حفظ این دستاوردها، باید نظرات آنان نیز در مورد آینده کشورشان شنیده شود. دراین نامه، همچنین از وزیر امور خارجه ایالات متحده خواسته شده است که درتمامی گفت‌و‌گوهای صلح با گروه طالبان، از مواضع زنان افغان محافظت شود.

اعضای کنگره با اشاره به این نکته که درگفت‌وگوهای صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان که در دوحه، پایتخت قطر، نماینده‌ای از جانب زنان افغان حضور نداشته است، بر ضرورت شنیده شدن صدای زنان افغان نه تنها درباره حقوق‌ آنان، بلکه درباره آینده کشورشان، و حمایت از مواضع و دستاوردهای ۱۸ سال گذشته آنان، تاکید ورزیده‌اند.

معصومه، دانشجوی دانشکده حقوق، میگوید: «زنان افغانستان دراین ۱۸ سال گذشته، بیشترقربانی داده‌اند و این دستاوردهای اندک هم ثمره تلاش‌های خودشان است و هرگز نباید نادیده گرفته شود. باید زمینه‌های رشد برای زنان نیز مانند مردان فراهم شود تا دیگر به‌عنوان یک قشرمظلوم به‌شمار نیایند».

نسیم، ازشهروندان شهرکابل، به خبرنگارایندیپندنت فارسی می‌گوید:« بدون شک، زنان افغان باید درگفت‌وگوهای صلح حضورفیزیکی داشته باشند، تا بتوانند از حقوق‌شان دفاع کنند و درنظام‌های بعدی، جایگاه خود را داشته باشند، و دستاوردهای گذشته‌شان درتمام عرصه‌ها باید حفظ شود».

گفته‌های اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا، درحالی اظهارمی‌شود که چندی پیش، آقای «پیرمایدون»، سفیراتحادیه اروپا درکابل، نیز گفت که زنان افغانستان قربانی اصلی خشونت‌ها در این کشور هستند. وی همچنین افزود که در گفت‌وگوهای صلح، نباید نقش وحضور زنان افغان نادیده گرفته شود و آنان باید جایگاه حقیقی خویش را داشته باشند.

آقای مایدون اظهار داشت: «امکان موفقیت توافق‌نامه صلحی که زنان افغان نیز در بخش مهمی از روند گفت‌وگوهای آن شریک باشند، بسیار بیشتر از توافق‌نامه‌ای خواهد بود که زنان درآن حضور نداشته باشند».

این واکنش‌ها درحالی صورت می‌گیرد که زنان افغان نگران ازدست دادن دستاوردهای ۱۸ سال گذشته‌شان درگفت‌وگوهای صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان هستند. زنان افغان تا کنون چندین بار در نقاط مختلف استانه‌ای افغانستان تجمع کرده‌اند و ازدولت، نمایندگان آمریکا، گروه طالبان، سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته‌اند که دستاوردهای زنان افغانستان و نقش آنان را درنظام‌های بعدی فراموش نکنند و نگذارند که این دستاوردها درگفت‌وگوهای صلح قربانی شود. آنان تاکید کرده‌اند که سیاست‌مداران افغان و نمایندگان آمریکا، نباید بر سر آزادی‌های به‌دست آمده زنان افغان با طالبان معامله کنند و باید نقش برجسته‌ای برای زنان در نظر گرفته شود.

سیما ثمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر درافغانستان نیزگفته است که حضور زنان درگفت‌وگوهای صلح، نه‌تنها به‌عنوان شهروندان افغانستان، بلکه به‌عنوان قربانیان اصلی جنگ، باید مورد توجه قرار گیرد.

همچنین، رولا غنی، بانوی نخست افغانستان، اظهار داشت که دستاوردهای زنان این کشور قربانی گفت‌وگوهای صلح نمی‌شود و تاکید کرد که زمان آن که صدای زنان افغانستان شنیده نشود، گذشته است.

در شش نشست از گفت‌وگوهای صلح افغانستان که تا کنون میان نمایندگان طالبان، نماینده ایالات متحده آمریکا، و سیاست‌مداران افغانستان در دوحه و مسکو برگزار شده است، تنها یک یا دو خانم، آن هم در دو نشست مسکو حضور داشته‌اند، و درنشست‌های دوحه، نمایندگانی از جانب زنان حضور نداشته‌اند. به همین دلیل، زنان افغان با راه‌اندازی تجمعاتی ازحکومت و طرف‌های دیگر مذاکرات خواسته‌اند که مانع از قربانی شدن دستاوردهای آنان درگفت‌وگوهای صلح شوند.

© The Independent

بیشتر از