امواج درخشان سواحل کالیفرنیا را نورانی کرد

این پدیده نتیجه تراکم نوعی خزه دریایی یا گیاهان ساده آبزی است

امواج درخشان در ساحل نیوپورت بیچ کالیفرنیا، ۲۴ آوریل- Michael HEIMAN/GETTY/AFP

صحنه ای مسحورکننده از درخشش نور در کناره سواحل جنوبی کالیفرنیا بوجود آمده است.

این پدیده نتیجه تراکم نوعی خزه دریایی یا گیاهان ساده آبزی است که در ماه مارس از کناره ساحل «باها» تا لس آنجلس شکوفه می کنند.  

در طول روز میلیون ها خزه دریایی «دینوفلاگلایتس» به رنگ قرمز مایل به قهوه ای سطح اقیانوس را با «موجی سرخ رنگ» پوشانده و در فعل و انفعالات فساد و گندیدگی‌شان، رایحه نامطلوبی شبیه به سولفور از خود ترشح می کنند.

«امواج سرخ رنگ» پدیده ای معمول در سراسر جهان است اما همه آن ها در ساعات شب تبدیل به صحنه مسحورکننده ای از نور نمی شوند.

اجتماع دینوفلاگلایتس ها در ترکیب با أمواج یا محیط زیست بزرگتر اقیانوس ها، آنزیم هایی نورانی از خود ترشح می کنند که همراه با مواد درخشان خزه ها اشعه ای ویژه ارگانیزم های زنده موسوم به «نور بیولوژیک» یا بیولومینِسِنس ایجاد می کند.

این پدیده مردم را به تماشا در سواحل کالیفرنیا جلب کرده است.

من این فرصت را که یکبار در زندگی پیش می آید دیدم: خزه های بیولومینیسنس در آب های اقیانوس سواحل کالیفرنیا پدیدار شدند. ما به پلاژ ونیز دویدیم و در بدو ورودمان با این صحنه رو به رو شدیم. باید به  آب می زدم. دور و برم می درخشید. واقعا فکر کردم در آواتار هستم.

برخی «امواج سرخ رنگ» بخاطر زهر خزه ها برای پستانداران و ماهی ها مرگبارند، اما شکوفه های خزه های آب های کالیفرنیا سمی نبوده و منبع غذای جانوران آبزی هستند. 

شکوفه های خزه های دریایی، در کثرت زیاد برای محیط زیست زیان آورند. کارشناسان اداره ملی اقیانوس و جوی آمریکا می گویند موارد کثرت اینگونه خزه ها در سواحل جهان رو به ازدیاد است که نه تنها برای آبزیان بلکه در مواردی برای انسان هم خطرناک است.

هرچند این پدیده تقریبا در تمام سواحل ایالت کالیفرنیا دیده می شود، اما بهترین «امواج سرخ رنگ» تابستان ها در آب های ساحل خلیج فلوریدا دیده می شود. اداره ملی اقیانوس و جوی آمریکا این پدیده را با هدف اطلاع رسانی به مردم در مورد زمان وقوع آن زیر نظارت دارد.

© The Independent

بیشتر از زندگی