اتشه فرهنگی و اتشه تجاری ایران از کابل اخراج شدند

به گفته یک مقام مطلع این افراد با مصونیت دیپلماتیک به فعالیتهای امنیتی و جاسوسی مشغول بوده اند

پلیس افغانستان در حال حفاظت از ورودی سفارت ایران در کابل، ۲۰۱۰- AFP

گزارش های رسیده به ایندیپندنت فارسی حاکی از آن است که دو دیپلمات جمهوری اسلامی ایران از افغانستان اخراج شده اند. جدل دیپلماتیک بین تهران و کابل بر سر اخراج این دو دیپلمات ایرانی به تابستان گذشته باز می گردد. بنابر گزارش ها، این دو نفر که تابستان گذشته اخراج شده بودند در کمال شگفتی دولت افغانستان، مقامات امنیتی این کشور مطلع شدند که آنها بار دیگر به این کشور بازگشته اند.

به گفته منابع مطلع این دو دیپلمات؛ اتشه تجاری و اتشه فرهنگی سفارت ایران می باشند که با مصونیت دیپلماتیک به فعالیتهای امنیتی و جاسوسی در افغانستان مشغول بوده اند.

تابستان گذشته اداره امنیت افغانستان از این دو فرد خواسته بود تا کشور را ترک کنند. اما اخیرا دولت افغانستان مطلع شد که این دو فرد باردیگر به افغانستان بازگشته و روادید دیپلماتیک آنها به گونه ای مشکوک تمدید و ممنوع الورد نیز نبوده اند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

بر این اساس از آنها خواسته شده است که افغانستان را بلافاصله ترک کنند چرا که حکم اخراج این دو فرد تابستان گذشته صادر شده بود. بر اساس گزارش رسیده به ایندیپندنت فارسی، دولت جمهوری اسلامی تاکنون هیچ اقدام تلافی جویانه ای جهت اخراج دیپلمات های کشور افغانستان انجام نداده است.

بیشتر از