زنان عصر حجر اروپا در مراسم قربانی با پاهای بسته زنده دفن می‌شدند

دانشمندان می‌گویند این روش قربانی احتمالا مراسمی مرتبط با کشاورزی بوده است

تصویری از گور سه زن قربانی‌شده که در فرانسه کشف شده است‌ــ Ludes et al., Sci. Adv. 10, eadl3374 (2024)

تحقیقی جدید روی اجسادی که در فرانسه کشف شده حاکی از آن است قتل افراد انتخاب‌شده برای قربانی که از طریق بستن گردن به پاهای خمیده به پشت صورت می‌گرفت شاید «پدیده‌ای فرهنگی» در اروپای اواخر عصر حجر بوده است.

باستان‌شناسان جسد دو زن را در گوری متعلق به دوره نوسنگی در فرانسه یافتند که احتمالا در فاصله ۴۰۰۰ تا ۳۵۰۰ سال قبل از میلاد قربانی شده بودند.

پژوهشگران در جست‌و‌جوی موارد مشابه شیوه‌های دفن نامعمول در اروپای عصر حجر که اجساد در وضعیت غیرعادی قرار داده شده باشند، مطالعات موجود را بررسی کردند.

آن‌ها به پژوهش‌های بیشتر در مورد سه زنی برخوردند که در مقبره‌ای در محل گردآوری [بقایای باستان‌شناسی] از دوره نوسنگی میانه در سن پل تروا شاتو (Saint-Paul-Trois-Châteaux)، فرانسه قرار داشتند. 

حالت قرارگیری بقایای انسانی در این محل حاکی از آن بود که دو نفر از این سه زن از طریق خفگی با بند و اختناق وضعیتی [خفقان در اثر طرز قرارگیری بدن] به قتل رسیده‌اند.

وضعیت قرارگیری زن دیگر حاکی از آن است که شاید زنده دفن شده باشد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

یافته‌ها نشان می‌دهد افراد را از این طریق به‌عمد می‌کشتند که ابتدا به شیوه‌ای موسوم به «اینکاپرتامنتو» بسته می‌شدندــ گردنشان به پاهایشان که به پشت خم شده بود بسته می‌شد‌ــ و سپس احتمالا وقتی هنوز زنده بودند، دفن می‌شدند.

در حالی که روشن است مرگ این زن‌ها بی‌تردید خشونت‌بار بوده است، باستان‌شناسان در جست‌و‌جوی شواهد بیشتر بودند تا مشخص کنند آیا این صحنه به یک سنت نوسنگی گسترده‌تر، احتمالا مرتبط با رسوم کشاورزی، ارتباط دارد یا خیر.

آن‌ها سپس متون انسان‌شناسی و باستان‌شناسی موجود را بررسی کردند و گزارش‌هایی از ۱۴ مکان در سراسر شرق اروپا تا کاتالونیا یافتند که موارد تدفین مشابه مشاهده شده بود.

پژوهشگران در مجموع ۲۰ مورد یافتند که به آنچه برای این دو زن کشف‌شده در فرانسه رخ داده بود شباهت‌هایی داشت.

قدیمی‌ترین نمونه این شیوه قتل افراد برای مراسم قربانی به ۵۴۰۰ تا ۴۸۰۰ سال پیش از دوران مشترک [معادلی دیگر برای اشاره به تاریخ پیش از میلاد مسیح] بازمی‌گردد، و حاکی از آن است که توسل به روش اختناق وضعیتی اجباری بیش از ۲۰۰۰ سال ادامه داشته است.

دانشمندان نتیجه‌گیری کردند: «این پدیده فرهنگی ممکن است در اروپای مرکزی تنوع پیدا کرده و به‌مدت حدود دو هزاره با سرعت‌های متفاوتی ساختارمند شده باشد و بعد در اواخر دوره نوسنگی میانه به اوج رسیده باشد.»

پژوهشگران گمان می‌کنند این شیوه کشتن احتمالا از یک رسم قربانی پیش از پیدایش کشاورزی نشات گرفته بود، که بعد در دوره نوسنگی برای قربانی انسان در موارد مربوط به کشاورزی به کار برده می‌شد.

© The Independent

بیشتر از جهان