اکثر بریتانیایی‌ها خواستار باقی‌ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا هستند

درحالی که ۵۲ درصد مردم می‌خواهند بریتانیا در اتحادیه اروپا بماند، ۴۸ درصد مخالف هستند

 سه نفر از هر ده نفر معتقدند که در نتیجه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، شخصا متضرر خواهند شدISABEL INFANTES - AFP

نتیجه یک همه‌پرسی جدید در بریتانیا نشان می‌دهد که بوریس جانسون، نخست وزیر، قصد دارد در حالی که اکثریت رای‌دهندگان خواهان ابقای کشور در اتحادیه اروپا هستند، بریتانیا را از اتحادیه خارج کند.

«بی ام جی»، یکی از معظم‌ترین آژانس‌های همه‌پرسی در بریتانیا، در یک نظرخواهی برای نشریه ایندیپندنت، به این نتیجه رسیده است که دو هفته به تاریخ برگزیت در شب ۳۱ ژانویه، مردم بریتانیا به نسبت ۵۲ به ۴۸ درصد خواهان ادامه عضویت کشور در اتحادیه اروپا هستند. این دقیقا تصویر عکس نتیجه رفراندوم سال ۲۰۱۶ برگزیت است. 

از نظر اکثریت کسانی که در این نظرخواهی شرکت کرده‌اند، انتظار می‌رود که برگزیت در دو سال آینده به اقتصاد کشور، سازمان بهداشت عمومی، همبستگی مردم، و موقعیت بریتانیا در عرضه جهانی لطمه بزند. تقریبا سه نفر از هر ده نفر (۲۹ درصد) معتقدند که در نتیجه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، شخصا متضرر خواهند شد. تنها ۱۵ درصد از آن‌ها انتظار دارند که اوضاع مالی‌شان بهبود یابد.

بیش از چهار نفر از هر ده نفر مورد نظرخواهی، خواهان برگزاری رفراندوم دیگری در ده سال آینده برای بازگشت به اتحادیه اروپا هستند، ۱۸ درصد خواهان برگزاری رفراندوم مجدد ظرف یک سال آینده، ۱۵ درصد، بین یک سال تا پنج سال آینده، و ۹ درصد هم (خواهان رفراندومی دیگر) بین شش تا ده سال آینده هستند. ده درصد از شرکت کنندگان در این نظرخواهی معتقدند که تا یازده سال یا بیشتر نباید رفراندومی برای پیوستن به اتحادیه انجام شود، و ۲۸ درصد می‌گویند که دیگر هرگز نباید در مورد عضویت در اروپا به رفراندوم رجوع شود. ۲۰ درصد هم نظری در آن زمینه ندارند.

در میان شرکت کنندگان در این نظرخواهی، اشتیاق چندانی در مورد ترک اتحادیه اروپا بدون توافق بازرگانی در پایان سال جاری دیده نمی‌شود. در مقایسه با ۳۹ درصد مخالف، تنها ۱۱ درصد از آن‌ها از چنین نظری استقبال می‌کنند. ۲۷ درصد هم از نظریه ادامه عضویت در بازار مشترک اتحادیه اروپا دفاع کرده‌اند.

نخست وزیر، در فرصت اندکی که دارد، درصدد توافق بر سر بازرگانی آزاد با اتحادیه اروپا به سبک توافق تجاری کانادا با اروپاست، اما در عین حال وعده داده است که ترجیح می‌دهد به جای تمدید ضرب‌العجل برگزیت، اتحادیه اروپا را بدون دستیابی به توافق  ترک کند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

ازآقای جانسون انتظار می‌رود که با دستیابی به هشتاد کرسی اکثریت پارلمانی، به وعده انتخاباتی‌اش مب که «بنی بر آن که «برگزیت انجام خواهد شد»، عمل کند.  اما نظام انتخاباتی بریتانیا (التزام عملی به رای نخست) به معنای آن است که تنها با تفاوت یک میلیون رای، مردم بیشتر به احزابی رای داده‌اند که خواهان برگزاری رفراندوم دیگری هستند، تا احزابی که خواهان برگزیت بدون تایید مجدد هستند.

همه پرسی «بی ام جی» تازه‌ترین نظرخواهی در سلسله همه پرسی‌های دو سال گذشته است که نتیجه اکثر آن‌ها، تمایل مردم به ابقا در اتحادیه اروپا بوده است.

پنجاه و دو درصد از شرکت کنندگان در این نظرخواهی در پاسخ به این که نظرشان پیرامون پیامد برگزیت در دو سال آینده چیست، گفته‌‌اند که این حرکت اتحاد میان انگلستان (بخشی از بریتانیا) را با اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی، تصعیف می‌کند. این در حالی است که تنها ۱۳ درصد آن‌ها معتقدند برگزیت در دو سال آینده این اتحاد را تقویت خواهد کرد. 

۴۵ درصد از کسانی که مورد پرسش قرار گرفتهاند، معتقدند که اقتصاد بریتانیا لطمه خواهد دید، و تنها  ۲۹ درصد پیش بینی کرده‌اند که در نتیجه این تحول، اوضاع اقتصادی بهبود خواهد یافت. ۳۹ درصد می‌گویند که موقعیت بریتانیا در عرصه جهانی افت خواهد کرد، در حالی که ۲۸ درصد به عکس آن باور دارند.

حدود ۲۹ درصد پیشبینی می‌کنند که شخصا از نظر مالی در موقعیت ضعیف‌تری قرار خواهند گرفت، در صورتی که ۱۵ درصد انتظار دارند که اوضاع مالی‌شان بهبود یابد. ۳۸ درصد می‌گویند که برگزیت در دو سال آینده به سازمان بهداشت عمومی لطمه می‌زند، در حالی که ۲۵ درصد آن را به سود این نهاد می‌دانند.

در نظرخواهی بی ام جی میان روزهای ۸ تا ۱۰ ژانویه، ۱۵۰۸ بزرگسال بریتانیایی شرکت داشته‌اند. 

© The Independent

بیشتر از جهان