کریسمس کی تمام می‌شود؟

آخرین روز کریسمس، به «شب دوازدهم» معروف است

بر سر این که دقیقا کدام شب باید تزئینات کریسمس را جمع کرد تا بدیُمن نباشد، بحث فراوان است-Aurore MESENGE / AFP

بر سر این که کریسمس دقیقا چه روزی تمام می‌شود و بعد از کدام شب باید تزئینات کریسمس را جمع کرد تا بدیُمن نباشد، بحث فراوان است.

عید کریسمس، که هم نماد تولد عیسی مسیح است و هم (سرآغاز) جشن‌های نیمه زمستان برای بی‌دینان یا پیروان آیین‌های کهن دیگری جز مسیحیت، رسما روز ۲۵ ماه دسامبر آغاز می‌شود.

آن روز و یازده روز پس از آن، «کریسمس» به‌‌شمار می‌رود. در گذشته، هر یک از روزهای «کریسمس» جداگانه و به دلیل خاص خودش جشن گرفته می‌شد؛ مثل روز «سنت استیون» که در روز ۲۶م دسامبر به شهادت رسید، و روز ۲۸م که نوزادان مذکر(یهودیان) به امر هرود، والی رومی «یهودیه» (Judaea - یهودیان جنوبی‌ترین ناحیه از شاخه‌های سه‌گانه یهودیان فلسطین کهن)، به قتل رسیدند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

آخرین روز کریسمس، به «شب دوازدهم» معروف است که طبق اسطوره‌های آیین مسیحیت، شبی است که در آن سه مجوس/مُغ اعظم یا «سه مرد دانا»، از جانب نجبا و ثروتمندان جهان برای عیسی که تازه متولد شده بود، سه هدیه به ارمغان آوردند.

دوازده روز کریسمس، در روز پنجم ژانویه به پایان می‌رسد. بنا به باورِ کلیسای انگلستان، دوازدهمین شب، پنجم ژانویه، و روز ششم ژانویه روز خاج‌شویان (اپیفانی) و ظهور عیسی مسیح است که در آن روز، سه مجوس برایش هدیه آوردند.

اما همه با این نظر موافق نیستند.

برخی، روزهای دوازده‌گانه کریسمس را از فردای روز کریسمس حساب می‌کنند و در نتیجه، ششم ژانویه را «شب دوازدهم» می‌دانند. بر مبنای باورِ این گروه، روز خاج‌شویان (اپیفانی) همچنان یکی از روزهای کریسمس است. 

برخی دیگر معتقدند که «شب دوازدهم» به شب پیش از روز دوازدهم، یا خاج‌شویان در روز ششم ژانویه، برمی‌گردد و این روز، آخرین روز کریسمس است.

تقویم گوگل، اپیفانی را روز ششم ژانویه قرار داده است، اما تاریخی برای «شب دوازدهم» تعیین نکرده است.

© The Independent

بیشتر از زندگی