گردشگران در ساحل به یاری مهاجران شتافتند

گردشگران سواحل جزیره گران کاناریا به یاری مهاجران «خسته» شتافتند

گردشگران در جزایر قناری با پیوستن به نیروهای امداد رسان به کمک مهاجرانی رفتند که به سختی به ساحل رسیده بودند-Reuters

هنگامی که قایق زهوار دررفته حامل مهاجران به سواحل جزیره گران کاناریا (دومین جزیره پرجمعیت مجمع‌الجزایر قناری) رسید، گردشگران به داد این مهاجران رسیدند.

کارکنان مرکز فوریت‌ها و بومیان به این مهاجران آب، غذا و پوشاک دادند. آنان به مقامات صلیب سرخ گفته‌اند شش روز است که در راهند و چند بار از طوفان جان به در برده‌اند.

بیست و چهار نفر از اهالی شمال آفریقا و جنوب صحرای آفریقا، که سه نوزاد و یک زن باردار هم در میان بود، به سواحل آگیلا در این جزیره رسیدند.

خوزه آنتونیو رودریگز، کارمند صلیب سرخ، گفت: «سفر بسیار سختی داشته‌اند.»

امدادگران به این مهاجران، که خسته و سرمازده بوده‌اند و برخی از آن‌ها پس از گذر از اقیانوس اطلس ظاهراً حالت منقلبی داشته‌اند، پتوهای حرارتی دادند.

آقای رودریگز گفت: «نخستین کسانی که به آنان کمک کرده‌اند» آفتاب‌گیران لب ساحل بوده‌اند، که وقتی دیده‌اند این مهاجران خیلی گرسنه‌اند به خودشان آب و غذا و به نوزادان‌شان شیر داده‌اند.

او گفت: «چون دیده‌اند این مهاجران سراپایشان خیس‌ است، لباس هم به آنها داده‌اند.»

یکی از زنان لب ساحل، مهاجری خسته را بغل کرده بود و روی پایش نشانده بود و دیگری که مایو به تن داشت به او آب می‌داد. مرد دیگری هم با حوله ساحلی‌ خودش پاهای زن مهاجر را گرم می‌کرد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

تا اواسط ماه نوامبر امسال شمار گردشگران این جزیره، که از مقاصد گردشگری محبوب در میان مجمع‌الجزایر قناری است، ۲۲ درصد افزایش داشته و تا کنون ۱۴۹۳ مهاجر به سواحل آن آمده‌اند.

هفته پیش ۱۳ نفر شامل چندین بچه در کانال مانش از درون قایقی نجات یافتند. آن‌ها به واحد ویژه پناه‌جویان فرستاده شدند.

چند روز پیش نیز شانزده نفر را درون کفیِ کامیونی پیدا کردند که بر روی یک کشتی از فرانسه به جمهوری ایرلند می‌رفت. یکی از کارکنان کشتی از داخل کانتینر صدای مشت کوبیدن به دیوار شنیده بود.

گزارش بیشتر از رویترز

© The Independent

بیشتر از جهان