نگرانی حوثی های یمن از قیام مردمی در ایران

کاهش کمک های ایران، حوثی ها را با خطر فروپاشی رو به رو می کند

شماری از شبه‌نظامیان حوثی در صنعا. عکس از: AFP (اندیپندنت عربی) .

هنوز رژیم ایران سرگرم سرکوبی اعتراضات مردمی در عراق و لبنان بود که ناگهان با موج شدیدی از تظاهرات در تهران رو به رو شد و این جنبش مردمی آن چنان گسترش یافت که شعله های آن سراسر ایران را فرا گرفت. ملت ایران که دیگر توان تحمل فشارهای اقتصادی و خشونت دولت را نداشت، دست به تظاهرات علیه دولت زد و مردم در هر گوشه و کنار ایران به خیابان ها ریختند و مخالفت خود را با سیاست های دولت ابراز کردند. جنبش اعتراضی مردم ایران در واقع امتداد تظاهرات ملی است که چندی قبل در عراق و لبنان آغاز شد و معترضان عراقی، لبنانی و ایرانی هدف واحد و شعار مشترکی دارند و همه برای رهایی از ستم و استثمار رژیم ایران مبارزه می کنند.

اوج گیری تظاهرات مردمی در ایران نه تنها رژیم جمهوری اسلامی را به وحشت انداخته بلکه گروه های سیاسی و شبه نظامیان وابسته به ایران همچون سازمان بسیج مردمی در عراق، حزب الله در لبنان و حوثی ها در یمن را نیز به شدت نگران کرده است. گروه های مسلح وفادار به تهران در خاورمیانه به ویژه شبه نظامیان حوثی که شاهد خشم روز افزون توده های مردمی در ایران، عراق و لبنان می باشند، آینده خود را به شدت در خطر می بینند.

شبه نظامیان حوثی که دست پرورده ایران هستند و رژیم آخوندی به منظور تحقق اهداف خود در جنوب شبه جزیره عربستان، آن ها را در شمال یمن و در نوار مرز با عربستان سعودی جابجا کرده است، اکنون که وضعیت دولت ولایت فقیه را آشفته می بینند، به شدت در ترس و هراس اند و می دانند که تحولات اخیر هرگز به سود آن ها تمام نمی شود و کمک های مالی و نظامی ایران در حال قطع شدن است. البته ملت یمن به خوبی می داند که حوثی ها در ازای کمک های ناچیز رژیم ایران، تمام ارزش های ملی، هویتی و مذهبی خود را به باد داده اند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

آقای ثابت احمدی، روزنامه نگار یمنی، می گوید آن چه در ایران اتفاق می افتد، باعث نگرانی گروه های وابسته به ایران در منطقه می شود زیرا وخامت اوضاع در ایران، به معنای پایان کمک های آن کشور به این گروه ها بوده و منجر به فروپاشی تمام این گروه ها خواهد شد.

رژیم ایران به جای این که در صدد کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها بر ملت ایران باشد، در تلاش است تا دارایی های ملی ایران را صرف هزینه های پروژه سیاسی خود در خاورمیانه کند و حمایت مالی و نظامی خود را به گروه های سیاسی و شبه نظامیان وفادار به خود در خارج از کشور ادامه دهد، صرف نظر از این که مردم ایران با چه شرایط دشواری رو به رو هستند. همین بی پروایی دولت، عامل اصلی تظاهرات در ایران است، شهروندان ایران که از سال ها بدین سو، شاهد به هدر رفتن دارایی های ملی می باشند، چاره ی دیگری جز قیام علیه دولت نداشتند.

آقای احمدی در ادامه صحبت هایش با اندیپندنت عربی گفت: تردیدی نیست که ادامه اعترضات مردمی در ایران نه تنها برای رهبران رژیم نگران کننده است بلکه تمام گروه های سیاسی و شبه نظامیان وابسته به ایران در منطقه را تهدید می کند. نیروهای حشد شعبی در عراق، سازمان حزب الله در لبنان، علویان در سوریه و شبه نظامیان حوثی در یمن که دولت ایران سخاوتمندانه به آن ها کمک های مالی و نظامی می کند، آینده خود را در خطر می بییند، زیرا کاهش و یا قطع کمک های ایران، گروه های یاد شده را به سوی فروپاشی و زوال سوق خواهد داد. در این میان، گروه حوثی های یمن که در مقایسه با حشد شعبی و حزب الله، توانایی های اندکی دارد، بیشتر از سایر گروه های وابسته به ایران، در معرض خطر قرار دارد و تشدید تظاهرات در ایران می تواند این گروه را به شدت آسیپ پذیر کند و شبه نظامیان حوثی دیگر، قادر به انجام حملات موشکی و پهپاد به عربستان سعودی نخواهند بود.

شکی نیست که در پرتو تشدید تظاهرات و افزایش چالش ها در برابر دولت ایران، کمک های مالی و نظامی ایران به حوثی ها کاهش یافته و یا قطع خواهد شد، اما عبدالواحد العوبلی، کارشناس مسائل اقتصادی عقیده دارد که کمک های مالی ایران به حوثی ها اندک است و توقف این کمک ها، تأثیر زیادی بر فعالیت شبه نظامیان حوثی نخواهد داشت. وی افزود: منبع تأمین مالی شبه نظامیان حوثی، سوء استفاده از دارایی های ملی و اخاذی از ملت است و حوثی ها می توانند هزینه فعالیت های خود را از همین طریق به دست آورند. روی همین منظور، شبه نظامیان حوثی از مدتی بدین سو و از هنگامی که با ناکامی و شکست رو به رو شده اند، سعی می کنند با طرح ترفندهای مختلف همچون مبارزه با فساد و رشوه، مانع خشم مردم شوند. در حال حاضر، حوثی های یمن تلاش می کنند اوضاع را به گونه ای کنترل کنند تا این که رژیم ایران از سرکوبی جنبش های مردمی در عراق و لبنان فارغ شود و به یاری آن ها بشتابد.

از سوی دیگر، جنبش مردمی در ایران می تواند در بعد هویت قومی نیز تأثیر گذار باشد، به ویژه پس از این که تنش میان تشیع عربی و تشیع صفوی در منطقه افزایش یافت و منجر به بروز ناسازگاری میان گروه های مذهبی در یمن شد. در واقع، رژیم ایران از هنگام پیروزی در سال 1357، تبدیل به مرجع عالی شیعه شده و دولت ایران با گسترش نفوذ مذهبی در یمن، مذهب زیدی هادوی را به حاشیه راند، شکی نیست که کاهش نفوذ ایران در یمن می تواند این تفرقه گرایی را پایان دهد.

سقوط شهر صنعا به دست شبه نظامیان حوثی، پیروزی بزرگ برای ایران به شمار می رفت، زیرا این چهارمین پایتخت عربی بود که در تصرف شبه نظامیان وابسته به ایران در آمد و نیروهای سپاه پاسداران، جوانان حوثی را آموزش نظامی دادند و درگیری های داخلی را میان توده های مختلف مردمی در یمن شعله ور کردند.

اکنون که اعتراضات مردمی در ایران تشدید یافته و رژیم ایران را با چالش رو به رو کرده است، شبه نظامیان حوثی به شدت نگران آینده هستند، زیرا شکست نظام سیاسی در ایران به معنای فروپاشی گروه های مسلح وفادار به این کشور در سراسر منطقه است.

https://www.independentarabia.com

دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی کند.

© IndependentArabia

بیشتر از دیدگاه