تازه‌ترین آمار از افزایش حضور زنان بی‌حجاب در عرصه‌های عمومی

از هر ۱۰ زن، هشت زن گفته‌اند که در ماه‌های اخیر بدون حجاب بیرون رفته‌اند

حدود ۸۲ درصد از زنانی که در نظرسنجی «داده‌های باز ایران» شرکت کرده‌اند، گفته‌اند که در ماه‌های اخیر در ایران بدون حجاب از خانه بیرون رفته‌اند.

این نظرسنجی به مدت شش روز از ۲۶ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱، در سایت داده‌های باز ایران در دسترس کاربران بود و پنج هزار و ۵۸۲ نفر در آن شرکت کردند. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد زنان زیر ۴۰ سال بیشتر از زنان بالای ۴۰ سال بی‌حجاب از خانه بیرون رفته‌اند.

بر این اساس، سن ۷۹ درصد زنانی که بدون حجاب در فضاهای عمومی حاضر شده‌اند، بین ۲۰ تا ۴۰ سال اعلام شد.

نتایج این نظرسنجی آشکار می‌کند که حضور بی‌حجاب در بیرون از خانه میان زنان دارای تحصیلات دانشگاهی ۶۳ درصد و از زنان بدون تحصیلات دانشگاهی بیشتر بوده است. در بخش دیگری از یافته‌های این نظرسنجی، آمده است که نزدیک به ۸۰ درصد زنانی که بی‌حجاب بیرون رفته‌اند، گفته‌اند که در فاصله‌ زمانی بین مرگ مهسا تا یک ماه پس از مرگ او، در خیابان حجاب از سر برداشته‌اند.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد زنان زیر ۲۰ سال که در اعتراض‌ها بدون حجاب بیرون رفته‌اند، دیرتر از زنان بالای ۲۰ سال چنین کرده‌اند.

از هر ۱۰ زن پاسخگو، چهار نفر گفته‌اند که بعضی وقت‌ها روسری، شال یا چیز دیگری با خود می‌برند و تنها یک نفر از ۱۰ نفر گفته که هرگز با خود چیزی برای سر کردن نمی‌برده است.

بخش دیگری از نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد افرادی که می‌گویند وقتی بی‌حجاب بیرون می‌روند، «هیچ وقت» شال یا روسری با خود نمی‌برند، بیشتر زنان کمتر از ۲۰ سال‌اند. در مقابل، کسانی که می‌گویند وقتی بی‌حجاب بیرون می‌روند «همیشه» شال یا روسری با خود می‌برند، اکثرا زنان بالاتر از ۴۰ سال‌اند. زنان بین ۲۰ تا ۴۰ سال در وضعیتی میانه قرار دارند و بیشتر آن‌ها می‌گویند وقتی بی‌حجاب بیرون می‌روند، «بعضی وقت‌ها» شال یا روسری با خود می‌برند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

این نظرسنجی مشخص کرد افرادی که می‌گویند وقتی بی‌حجاب بیرون می‌روند «هیچ وقت» شال یا روسری با خود نمی‌برند، در میان زنان بدون تحصیلات دانشگاهی بیشترند. در میان زنان دارای تحصیلات دانشگاهی، افرادی که می‌گویند وقتی بی‌حجاب بیرون می‌روند «همیشه» شال یا روسری با خود نمی‌برند، بیشترند.

در بخش دیگری از این نظرسنجی، آمده که بیشتر زنان مجردند که می‌گویند وقتی بی حجاب بیرون می‌روند «هیچ وقت» شال یا روسری با خود نمی‌برند. در مقابل، افرادی که می‌گویند وقتی بی حجاب بیرون می‌روند «همیشه» شال یا روسری با خود می‌برند، اکثرا متاهل‌اند.

زنان شرکت‌کننده در این نظرسنجی به این پرسش که «آیا هنگام بی‌حجاب بیرون رفتن پس از شروع اعتراض‌ها، نگران نبودید که مشکلی برایتان پیش آید؟» پاسخ‌های معناداری داده‌اند. ۷۰ درصد زنان گفته‌‌اند وقتی بدون حجاب بیرون رفته‌اند، نگران بوده‌اند که شاید برایشان مشکلی پیش بیاید و در مقابل ۲۳ درصد از این زنان گفته‌‌اند نگران نبوده‌اند و هفت درصد هم گفته‌اند از پیش تصور خاصی نداشته‌اند.

نگرانی از واکنش‌ها هنگام بی‌حجاب بیرون رفتن پس از شروع اعتراض‌ها نیز از دیگر پرسش‌های این نظرسنجی بود که ارزیابی پاسخ‌ها نشان می‌دهد نگرانی از واکنش‌ها در زنان ۲۰ تا ۴۰ سال بیش از سایر گروه‌های سنی است و افراد بالای ۴۰ سال کمتر نگران واکنش‌ها بوده‌اند. افراد کمتر از ۲۰ سال هم بیشتر گفته‌اند درباره واکنش دیگران به بی‌حجاب بیرون رفتن خود تصور خاصی نداشته‌اند.

در همین زمینه، در میان زنان دارای تحصیلات دانشگاهی، کسانی که گفته‌اند نگران واکنش مردم بوده‌اند، بیشتر و در میان افراد بدون تحصیلات دانشگاهی، کسانی که می‌گویند نگران نبوده‌اند، بیشترند.

این نظرسنجی همچنین آشکار کرد که نیمی از زنان پاسخگو گفته‌اند وقتی بدون حجاب بیرون رفته‌اند، با تایید و تشویق دیگران روبرو شده‌اند. در مقابل، تنها حدود هفت درصد از پاسخگویان گفته‌اند که با مخالفت و تذکر دادن دیگران مواجه شده‌اند و ۴۲ درصد نیز واکنش خاصی ندیده‌اند.

بیشتر زنان کمتر از ۲۰ سال می‌گویند که وقتی بدون حجاب بیرون رفته‌اند، با تایید و تشویق دیگران روبرو شده‌اند. در حالی که زنان بین ۲۰ تا ۴۰ سال اکثرا گفته‌اند که با تذکر و مخالفت روبرو شده‌اند. بنا بر یافته‌‌های این نظرسنجی، زنان مجرد بیشتر از سایر زنان گفته‌اند که وقتی بدون حجاب بیرون رفته‌اند، با تایید و تشویق دیگران مواجه شده‌اند. در حالی که بیشتر زنان متاهل می‌گویند با تذکر و مخالفت روبرو شده‌اند.

این نظرسنجی از مردان پاسخگو به این فراخوان هم پرسیده که آیا در یکی دو ماه اخیر، یکی از دختران یا زنان خانواده آنان بدون حجاب از خانه بیرون رفته است که بیش از سه‌چهارم پاسخگویان به این پرسش پاسخ مثبت داده‌اند و کمتر از یک‌چهارم گفته‌اند هیچ‌یک از دختران یا زنان خانواده‌شان در یکی دو ماه اخیر بدون حجاب از خانه بیرون نرفته‌اند.