رمزگشایی محققان از اثرات «غافلگیرکننده» گروه خونی جدید کشف‌شده در انسان

یکی از نویسندگان این مطالعه می‌گوید: «گلبول ساده قرمز هنوز هم می‌تواند ما را شگفت‌زده کند»

گروه خونی افراد در مجموع با بودن یا نبودن پروتئین‌ها در سطح گلبول‌های قرمز خون مشخص می‌شود- Getty images via Canva

محققان سامانه گروه خونی جدید و نادری کشف کرده‌اند و طی این فرایند، توانستند رمز معمایی چند دهه‌ای را در طبقه‌بندی گروه‌های خونی بگشایند.

این یافته‌ها که ماه گذشته در مجله «خون» (Blood) منتشر شد، معمای ۳۰ ساله منشا سه نوع پروتئین شناخته‌شده - اما از نظر ژنتیکی نامشخص- در خون را حل کرد که در هیچ گروه خونی شناخته‌شده‌ای جای نمی‌گرفتند.

اش توی، از نویسندگان این مطالعه، در بیانیه‌ای گفت: «این مطالعه نشان می‌دهد که حتی با تمام تحقیقات انجام‌شده تا امروز، گلبول ساده قرمز هنوز هم می‌تواند ما را شگفت‌زده کند.»

گروه خونی افراد در مجموع با بودن یا نبودن پروتئین‌ها در سطح گلبول‌های قرمز خون مشخص می‌شود.

محققانی شامل پژوهشگران دانشگاه بریستول بریتانیا، خاطرنشان کردند که مفاهیم گروه‌های خونی، مثلا «آ‌ب‌او» (ABO) یا «آرهاش» (Rh) (مثبت یا منفی)، معروف است، اما تعداد زیادی گروه‌ خونی مهم دیگر نیز داریم.

یافته‌های جدید در مورد گروه‌های خونی و طبقه‌بندی آن‌ها، اهمیتی بالینی در انتقال خون دارند، زیرا هرگونه نامنطبق بودن، ممکن است بالقوه منجر به تحریک حمله دستگاه ایمنی بدن فرد شود.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

اگر خون یک نفر با دیگری منطبق نباشد، احتمال دارد دستگاه ایمنی فرد پادتن‌هایی علیه پروتئین پادژنی که در گروه خونی خودش نیست، تولید کند.

سپس این پادتن‌ها یاخته‌های حامل این پادژن را علامت‌گذاری می‌کنند تا سایر اجزای دستگاه ایمنی آن‌ها را نابود کنند.

تحقیقات نشان داده است که در برخی موارد در صورت نامنطبق بودن گروه خون مادر و جنین، پادتن‌های موجود در خون مادر ممکن است پیش از تولد نوزاد، برای آن مشکل ایجاد کند.

در این مطالعه جدید، محققان پرده از راز ۳۰ ساله منشا سه پادژنی برداشتند که نتوانسته بودند در نظام هیچ گروه خونی شناخته‌شده‌ای قرارشان دهند.

محققان خون افراد دارای پادتن‌ را در مقایسه با مجموعه‌ای از پادژن‌های موسوم به «ای‌آر» (Er)، که نخستین بار بیش از ۳۰ سال پیش مشاهده شدند، بررسی کردند.

آن‌ها تغییرات خاصی را در رمزنگاری ژن‌های پروتئین پیزو۱ (Piezo1) مشاهده کردند که گلبول قرمز بدن این افراد از آن برای تشخیص احساس فشرده‌شدگی استفاده می‌کند.

مشاهده شده است که وجود این پروتئین برای افزوده شدن پاد‌ژن «ای‌آر» به سطح این یاخته لازم است.

به گفته محققان، تغییرات در این پروتئین،  به تولید پروتئینی تغییریافته بر سطح یاخته‌های گلبول‌های قرمز خون این افراد منجر می‌شود.

محققان توانستند با استفاده از روش‌های اصلاح ژن و توالی‌یابی «دی‌ان‌ای» نشان دهند که «ای‌آر»، خود یک نظام گروه خونی جدید است.

در این مطالعه خاطرنشان شده است که این یافته‌ها در زمینه پیامدهای بارداری نیز اهمیت دارد.

مقایسه پادتن‌های بدن دو زن باردار با دو پادژن تازه‌کشف‌شده در این مطالعه، نشان داد که این پادتن‌ها عامل سقط جنین بوده‌اند.

محققان در این مطالعه نوشتند: «پادتن‌هایی که این دو پادژن جدید ای‌آر را (که در بدن بسیاری افراد هم وجود دارند) هدف قرار می‌دهند، عامل بروز شدید بیماری خون‌کافت در جنین و نوزاد تشخیص داده شده‌اند.»

بنابراین، این کشف جدید به محققان امکان می‌دهد که آزمایش‌های جدیدی برای شناسایی افراد دارای گروه‌های خونی نامتعارف ابداع کنند.

این محققان می‌گویند که این موضوع می‌تواند کمک کند تا از بیماران دارای نادرترین گروه‌های خونی نیز به بهترین وجه مراقبت به عمل آید.

© The Independent