اعتراض و اعتصاب؛ اتحاد مردم و دانشجویان در شروع روز پانزدهم خیزش سراسری

اعتراضات دانشجویان با همراهی مردم و همزمان با اعتصابات آغاز شد (این خبر به روز می‌شود)

همزمان با اعتصاب سراسری به ویژه در شهرهای مختلف کردستان، بر اساس فراخوانی که دانشجویان سراسر ایران برای تجمع روز شنبه صادر کرده بودند، اعتراضات دانشجویی نیز از صبح روز شنبه از ساعت ۱۰ صبح به وقت ایران آغاز شد.

در فراخوانی دیگر «جوانان محلات تهران» نیز با حمایت از دانشجویان اعلام کرده بودند که ساعت ۱۴ در محله‌های مختلف به دانشجویان خواهند پیوست.

دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران واقع در خیابان پاسداران اعتراضات را آغاز کردند. دانشجویان این دانشکده با خواندن سرود یار دبستانی و سر دادن شعار «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» خواستار آزادی دانشجویانی شدند که در طی این روزها و در جریان خیزش سراسری مردم ایران بازداشت شدند.

دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران غرب نیز با تجمع در محیط دانشگاه به اعتراضات سراسری پیوستند.

دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در صحن دانشگاه دست به تحصن زده و روی زمین نشستند. دانشجویان دانشگاه علم و صنعت همچنین شعار «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» سر دادند.

دانشجویان دانشکده دندانپزشکی تهران نیز در احترام به کشته شدگان روزهای اخیر دست به تحصن زدند و در محیط این دانشگاه با سکوت بر روی زمین نشستند.

دانشجویان دانشگاه بهشتی تهران نیز تحصن کرده و در صحن این دانشگاه بر روی زمین نشستند و شعار دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد سر دادند.

دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد واقع در قلهک، خیابان یخچال نیز روبروی این دانشگاه دست به تجمع زدند و با شعار «دانشجو بیا بیرون» خواستار تجمع دیگر دانشجویان در بیرون از این دانشگاه شدند. تا لحظه تنظیم گزارش مردم این منطقه نیز در حال پیوستن به این تجمع بودند.

صدها نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال واقع در محله حکیمیه تهرانپارس نیز با شعارهای «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» و «زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی» حمایت خود را از خیزش سراسری مردم ایران اعلام کردند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی واقع در پونک نیز با تحریم کلاس‌هایشان در محوطه این دانشکده جمع شدند و در حمایت از خیز سراسری مردم ایران شعار سر دادند.

دانشجویان دانشگاه آزاد کرج نیز مقابل این دانشگاه دست به تجمع زدند و شعار «دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد» سر دادند.

صدها نفر از دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان نیز در صحن این دانشگاه دست به تجمع زدند و شعار «دانشجوی با غیرت حمایت، حمایت» سر دادند.

دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که بر اساس ویدئوهای منتشر شده به نظر می‌رسید بیش از صدها نفر باشند نیز در صحن این دانشگاه دست به تجمع زدند و با شعارهایی خواهان پیوستن اساتید به خیزش سراسری مردم ایران شدند.

دانشجویان دانشگاه خوارزمی کرج نیز در صحن این دانشگاه جمع شدند و شعار «ما همه با هم هستیم» سر دادند.

دانشجویان در دانشگاه زنجان نیز به اعتراضات سراسری پیوستند و با شعار «زن زندگی آزادی» از این خیزش حمایت کردند.

دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان هم با جمعیتی صدها نفره دست به تجمع در محیط این دانشگاه زدند. همچنین ویدئویی از شهر اصفهان منتشر شد که حمله نیروهای امنیتی به برخی دانشجویان مقابل ورودی دانشگاه را نشان می‌داد.

علاوه بر دانشجویان، خبرهایی مبنی بر شکل گیری تجمع اولیه مردم در گوهردشت کرج و شیراز مخابره شده است و مردم در این شهرها به دانشجویان پیوستند.

(این خبر به روز می‌شود)