سویه‌های جدید آنفلوانزا از نسل ویروس همه‌گیری سال ۱۹۱۸ است

مطالعات جدید به ارزش بررسی بایگانی‌های تاریخی برای مطالعه تحول ویروس‌ها اشاره می‌کند

سوابق تاریخی و پزشکی نشان می‌دهند که این همه‌گیری در پاییز ۱۹۱۸ اوج گرفت و تا زمستان ۱۹۱۹ ادامه داشت - colostate.edu

بر اساس مطالعه‌ای جدید که تحول ویروس‌ها را روشن‌تر می‌کند، ممکن است ویروس فصلی آنفلوانزای اچ۱ان‌۱ (H1N1) نسل مستقیم سویه آنفلوانزای سال ۱۹۱۸ باشد که به همه‌گیری جهانی منجر شد.

در این تحقیق که روز سه‌شنبه در مجله «نیچر کامیونیکیشنز» (Nature Communications) چاپ شد، ژنوم نمونه‌های ویروسی که در طول همه‌گیری ۱۹۱۸ در اروپا جمع‌آوری شد و جان ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون نفر را در سراسر جهان گرفت، بررسی شد.

سوابق تاریخی و پزشکی نشان می‌دهند که این همه‌گیری در پاییز ۱۹۱۸ اوج گرفت و تا زمستان ۱۹۱۹ ادامه داشت.

با این حال دانشمندان از جمله دانشمندان موسسه رابرت کخ در آلمان گفتند که منشا ویروسی این همه‌گیری تازه در دهه ۱۹۳۰ تایید شد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

آن‌ها با توجه به تحقیق قبلی گفتند که ویروس به‌وجودآورنده همه‌گیری ویروس آنفلوانزای ای (آی‌ای‌وی) از شاخه فرعی اچ۱‌ان۱ بود که بر اساس دو پروتئین سطح ویروس آنفلوانزا به نام‌های هماگلوتینین (اچ) و نورامینیداز (ان) نام گرفت.

دانشمندان به دلیل ندرت توالی‌های ویروسی در آن زمان، گفتند که تحلیل ژنومی ویروس ۱۹۱۸ مشکل بود.

در مطالعه جدید، محققان ۱۳ نمونه ریه از افراد مختلف را بررسی کردند که بین سال‌های ۱۹۰۱ تا ۱۹۳۱ جمع‌آوری شده و در بایگانی‌های تاریخی موزه‌ها در آلمان و اتریش نگهداری می‌شد.

شش نمونه جمع‌شده بین سال‌های ۱۹۱۸ تا ۱۹۱۹ هم جزو این نمونه‌ها بودند.

واگیرشناسی: آنفلوانزای فصلی اچ۱‌ان۱ ممکن است از سویه همه‌گیری ۱۹۱۸ آمده باشد.

نکته برجسته تحقیق - نیچر کامیونیکشنز

یا این تحلیل و بررسی، دانشمندان می‌توانند توالی دو ژنوم ناقص جمع‌آوری‌شده در ژوئن ۱۹۱۸ در برلین و یک ژنوم کامل جمع‌آوری‌شده در  سال ۱۹۱۸ در مونیخ را بیابند. 

آن‌ها گفتند که گوناگونی ژنومی نمونه‌ها با ترکیب انتقال محلی و نیز سرایت از راه دور مطابقت دارد.

دانشمندان با مقایسه ژنوم‌های قبل و بعد از  اوج همه‌گیری اعلام کردند که در ژن نوکلئوپروتئین دگرگونی ایجاد شده که به مقاومت در برابر واکنش‌های ضد ویروس مربوط می‌شود و ممکن است ویروس را با انسان سازگار کرده باشد.

یافته‌های آن‌ها بر اساس تحلیل تحول مولکولی ویروس نشان می‌دهد که تمام بخش‌های ژنومی آنفلوانزای فصلی جدید اچ۱ان۱ ممکن است به طور مستقیم از سویه ابتدایی همه‌گیری سال ۱۹۱۸ آمده باشد.

آن‌ها می‌گویند که تحقیق جدید فرضیه‌های دیگر را در مورد پدید آمدن ویروس فصلی از طریق دسته‌بندی مجدد ژن‌ها میان ویروس‌های مختلف رد می‌کند.

با توجه به اینکه نمونه‌های ویروس هنوز کمیاب‌اند، محققان می‌گویند مطالعه جدید به ارزش بررسی بایگانی‌های تاریخی و چشم‌اندازهایی که آن‌ها می‌توانند برای تحول و پیشرفت ویروس‌ها ارائه دهند، اشاره می‌کند.

© The Independent