مهاجرت و سبک زندگی جوانان؛ عامل نگرانی معاون رئیسی در امور زنان و خانواده

معاون رئیس‌جمهوری همچنان قصد دارد تا مشکلات امروز جامعه را به مسئله سبک زندگی و تغییر فرهنگ جامعه مرتبط کند و عوامل اقتصادی و ناامیدی از آینده را نادیده می‌گیرد

طی سال‌های اخیر افزایش فشار اقتصادی، ناامیدی از آینده و نبود آزادی‌های اجتماعی به عامل ترغیب جوانان برای مهاجرت از ایران تبدیل شده است. در این شرایط، مقام‌های جمهوری اسلامی بدون توجه به این مسائل به‌طور مداوم سعی کرده‌اند تا با تحمیل سبک زندگی مطلوب حکومت، نسل جدید را وادار کنند تا روش زندگی خود را تغییر دهند. در آخرین اظهار نظر، انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده، با پافشاری بر رویکرد چهار دهه‌ای جمهوری اسلامی گفت: «اگر جوان یا نوجوان از هویت اصیل خود خالی شد و نگاه، هویت و سبک زندگی دیگری به او رسوخ کرد دوباره جمعیت را از دست داده‌ایم و با مسئله مهاجرت و کمبود کمی جمعیت مواجه خواهیم شد.»

به گزارش ایرنا، او ضمن انتقاد از سبک زندگی جوانان گفت: «مسلط شدن نگاه فردگرایانه و لیبرالی و اصالت‌ یافتن خوشی‌های زودگذر برای جوانان که حتی بر منفعت آینده و زمان‌های دورتر خود و کشورشان ترجیح می‌یابد از خطراتی است که به‌شدت جامعه ما را تهدید می‌کند».

معاون رئیس دولت سیزدهم در ادامه به قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و افزود: «هرچند در قانون جوانی جمعیت به مسائل اقتصادی و تامین خانواده‌ها و جوانان بسیار تاکید شده است اما مسئله اصلی در جوانی جمعیت، فرهنگی و سبک زندگی خانواده‌ها است».

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

به نظر می‌رسد که معاون رئیس‌جمهوری همچنان قصد دارد تا مشکلات امروز جامعه را به مسئله سبک زندگی و تغییر فرهنگ جامعه مرتبط کند و عوامل اقتصادی و ناامیدی از آینده را نادیده می‌گیرد. این در حالی است که طی چهار دهه گذشته تمامی ارکان تبلیغاتی و آموزشی کشور در دست جمهوری اسلامی بوده است و حکومت ایران با رویکردی انحصارطلبانه گفتمان خود را به جامعه ارائه کرده است.

اما معاون رئیسی بدون اشاره به این موضوع، همچنان قصد دارد با سلب مسئولیت از حکومت و بدون اشاره به عوامل اصلی مهاجرت مانند اختیار در سبک زندگی و مسائل اقتصادی، موضوع را به خارج از مرزهای ایران منتسب کند.

او پیش‌تر و در نخستین نشست خود با خبرنگاران هم به مقوله سبک زندگی اشاره کرده بود که نشان می‌دهد چقدر این مسئله به دغدغه حکومت ایران تبدیل شده است.

خزعلی گفته بود: «باید روی سبک زندگی‌مان کار کنیم و ارزش‌های اخلاقی و دینی زن‌ بودن و مادر بودن باید تقویت شود.»