عشق افلاطونی را جدی بگیریم

زیر سایه همجنسگراستیزی، بخشی از پیوندهای عمیق انسانی نیز آسیب می‌بیند

این تفکر که هر رابطه عمیقی حتما و در جایی به‌نوعی تنانگی ختم خواهد شد باعث می‌شود افراد در به اشتراک گذاشتن احساس خود محتاط شوند-Getty images via canva

در برخی جوامع سنتی و در فرهنگ‌هایی که با همه اشکال عشق، از جمله عشق به هم‌جنس کنار نیامده‌اند، مردان و زنان دگرجنس‌گرا برای ابراز علاقه و نشان دادن دوستی عمیق غیر جنسی خود با هم مشکل دارند.

وقتی پسرها، «مرد می‌شوند»، روابط دوستانه آن‌ها با هم‌جنس‌هایشان با کنایه‌ها و انگ‌های جنسی همراه می‌شود. میل به صمیمیت دخترانه هم ممکن است از طرف جامعه با دید دیگری قضاوت شود.

دکتر جت استون، روانشناس بالینی در شهر نیویورک درباره تجربه خود از این نوع روابط می‌گوید: «من به‌عنوان یک روان‌درمانگر، با مردانی آشنا می‌شوم که در یافتن عشق گم‌شده‌اند و در مراحل سوگ عشق ازدست‌رفته در زیر داده‌های مربوط به میزان بالای خودکشی مردان و کاهش شدید روابط دوستانه نزدیک مدفون می‌شوند.»

پیوندهای برادرانه و خواهرانه نادیده گرفته می‌شوند

زیر سایه همجنسگراستیزی، بخشی از پیوندهای عمیق انسانی نیز آسیب می‌بیند. از جمله پیوندهای خواهری و برادری عمیقی که بین دوستان قدیمی یا نو یافته شکل می‌گیرد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

بدرفتاری فقط به این نیست که مردان در حسرت مردان بمانند یا زنان در عشق زنان به بن‌بست برسند. بلکه برچسب زدن بر رفتارهای انسانی بخش زیادی از احساسات ما را نابود می‌کنند. این تفکر که هر رابطه عمیقی حتما و در جایی به‌نوعی تنانگی ختم خواهد شد باعث می‌شود افراد در بروز دادن احساس خود محتاط شوند.

به اشتراک گذاشتن رازها، رها کردن اشک‌ها و در آغوش گرفتن و در آغوش گرفته شدن بخشی از دوستی عمیق است که می‌تواند در یک عشق افلاطونی پیدا شود.

در گفتار رایج، عشق افلاطونی به معنای یک رابطه بسیار محبت‌آمیز بین انسان‌ها است که در آن از رابطه جنسی خبری نیست.

تعدادی ویژگی وجود دارد که یک رابطه افلاطونی را از برخی دیگر از انواع روابط متمایز می‌کند. علاوه بر فقدان جنبه جنسی، این نوع روابط همراه با صمیمیت بی‌اندازه و صداقت است. هر دو نفر احساس می‌کنند که می‌توانند آنچه را که واقعاً فکر می‌کنند و احساس می‌کنند با طرف مقابل در میان بگذارند بدون آنکه از نتایج آن هراس داشته باشند. هر دو نفر احساس می‌کنند که در نهایت امنیت و آزادی خود هستند.

روز عشاق امسال به سراغ دوستان صمیمی خود بروید و دوستی افلاطونی خود را با آن‌ها بدون توجه به برچسب‌های اجتماعی جشن بگیرید.

بیشتر از زندگی