پنجمین دور مذاکرات آمریکا و طالبان پایان یافت

۱۸ سال جنگ با ترور در افغانستان

پس از شانزده روز، پنجمین دور مذاکرات میان گروه طالبان و هیات مذاکره کنند‌ه آمریکا در قطر پایان یافت. زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان می‌گوید که پیشرفت‌هایی در گفت‌وگوهای صلح به میان آمده و برای اکنون پیش‌نویس خروج نیروهای آمریکایی و تعهد طالبان برای اقدامات موثر ضد دهشت‌افگنی آماده شده است. 

آقای خلیلزاد همچنان گفته است که با نهایی شدن توافق، گروه طالبان، حکومت افغانستان و دیگرافغان‌ها گفت‌وگوهای بین الافغانی را برای دستیبای به یک راه‌حل سیاسی و آتش‌بس دایمی آغاز خواهند کرد.

رییس‌جمهوری و رییس‌ اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان از پیشرفت در مذاکرات استقبال کرده اند. 

 گروه طالبان با تایید بر دستیابی توافق روی پیش‌نویس موافقنامه خروج نیروهای آمریکایی گفته اند که هنوز توافقی بر سر مذاکره با حکومت افغانستان و آتش بس در کار نیست.

پنجمین دور مذاکرات طالبان و آمریکایی‌ها در حالی بی هیچ توافقی روی یک آتش‌بس موقت یا دایمی به پایان رسید که در اوایل بهار، فصل دیگری از جنگ در افغانستان آغاز خواهد شد. 

 حکومت وحدت ملی در آستانه فصل تازه جنگ دست به تغییرات گسترده‌یی در رهبری نیروهای امنیتی افغانستان زده است. رییس‌جمهوری افغانستان دو روز پیش رییس‌ستاد ارتش، معاون وزارت دفاع و فرمانده نیروهای هوایی این کشور را عوض کرد. 

بیشتر از