چرا هشت‌پای کینه‌توز به ماهی‌ها مشت می‌اندازد؟

چند اختاپوس در حالی که شادمانه در کنار هم شنا می‌کنند مشت و لگد نثار ماهی‌ها می‌کنند

رفتار تهاجمی از تعامل هشت‌پا و چند گونه ماهی در دریای سرخ، نظر محققان را به خود جلب کرد - Pixabay

تحقیق‌ها نشان می‌دهد که هشت‌پا و ماهی برای به دام انداختن طعمه با هم همکاری می‌کنند، اما همیشه با هم کنار نمی‌آیند.

به نظر می‌رسد که سرپاهای شاخدار بعضی وقت‌ها بداخلاقی می‌کنند و مشتی به همکار شکارچی خود می‌زنند. گاهی اوقات نیز این مشت‌اندازیها ظاهرا از سر کینه است.

این رفتار تهاجمی هنگام فیلم‌برداری از تعامل هشت‌پا و چند گونه ماهی در دریای سرخ نظر محققان را به خود جلب کرد.

تصاویر ضبط شده به دست ادواردو سامپایو، محقق دانشگاه لیسبون در پرتغال، نشان می‌دهد که چند اختاپوس در حالی که شادمانه در کنار هم شنا می‌کنند مشت و لگد روانه ماهی‌ها می‌کنند.

آقای سامپایو گفت: «معروف است که هشت‌پا و ماهی با استفاده از مورفولوژی (علمی که ساختمان و شکل خارجی موجودات را مورد مطالعه قرار می‌دهد) و استراتژی شکار با کمک هم شکار می‌کنند.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

او افزود: «از آنجا که چند شریک در شکار همکاری دارند، شبکه پیچیده‌ای ایجاد می‌کند که در آن سرمایه‌گذاری و بازده سرمایه‌گذاری می‌تواند بین طرفین نامتعادل توزیع شود و از این رو سازوکارهای اعمال کنترل بر شرکا سر بر می‌آورد.»

مشت زدن می‌تواند هدفمند باشد چون با پرت کردن ماهی می‌تواند تا حدی فرصت آنی او برای گرفتن شکار را از او بستاند.

اختاپوس‌ها می‌خواهند پیش از اینکه ماهی فرصتی برای به چنگ آوردن غذا پیدا کند، آن را بقاپند.

اما مواردی وجود دارد که توضیح این مشت‌پراکنی‌ها مبهم مانده و می‌تواند نمایشی از «رفتار کینه‌توزانه» باشد.

آقای سامپایو گفت: «ما شرایط مختلفی پیدا کردیم که این مشت‌پراکنی‌ها (حرکات انفجاری جهت‌دار بازو، اگر لفظ فنی را می‌خواهید) در آن رخ می‌دهد، از جمله شرایطی که مشت‌پراکنی حائز منفعت فوری است، اما جالب‌تر آن است که در مواردی نیز این‌گونه نیست!»

این تحقیق در مجله اکولوژی منتشر شده است.

© The Independent

بیشتر از علوم