آلودگی، رنگ رودخانه فروم بریتانیا را تغییر داد

یک هفته قبل شش هزار ماهی در روخانه شپی مرده بودند

photo :Environment Agency

دولت بریتانیا وضعیت رودخانه­ فروم در استان سامرست را زیر نظر گرفته که به رنگ آبی پررنگ درآمده است. آژانس حفاظت از محیط زیست معتقد است، تغییر رنگ فاحش رودخانۀ فروم بی ­شک به سبب آلودگی است.

سخنگوی بخش جنوب­ غربی این آژانس جمعه گفت که هیچ گزارشی از لطمه خوردن حیات وحش یا مرگ جانداران در دست نیست.

کارشناسان دولتی در روزهای پایانی هفته به نظارت بر رودخانه ادامه دادند و از آب رودخانه نمونه ­برداری شده است. 

ساکنان منطقه پیش از این در خصوص وضعیت این رودخانه اظهار نگرانی کرده بودند. سال گذشته هم گروهی از مردم در کارزاری با همکاری شورای شهر فروم متمم قانونی را آماده کردند تا از رودخانۀ فروم در برابر آلودگی محافظت کنند.

ایندیپندنت دریافته است که تقاضانامه ­ای برای تأیید دولت مرکزی تسلیم وزارت مسکن و دولت­های محلی شده بود. اعضای این کارزار می ­گویند، تقاضانامه آنها به چند اداره فرستاده شده بود. تا اینکه نامۀ مومتا ایتو، وکیل نهاد ”حقوق طبیعت،“ مقامات را بر آن داشت که تا ماه مارس در این باره تصمیم ­گیری کنند، ولی هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص نگرفته­ اند. 

یک هفته پیش از این رویداد مرموز هزاران ماهی در رودخانۀ شِپی از بین رفتند و احتمال می ­رود که این وقایع در استان سامرست از الگویی خاص پیروی می­ کنند. عامل مرگ 6 هزار ماهی قزل ­آلا و ماهیانی از گونه ­های دیگر در این رودخانه را آلودگی می ­دانند.

آژانس حفظ محیط زیست به رودخانۀ شپی آب اکسیژنه تزریق کرد تا میزان اکسیژن در آب افزایش یابد.

این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

https://www.independent.co.uk/news

© The Independent

بیشتر از جهان