چهره شهرهای بریتانیا عوض می‌شود

با کاهش تعداد فروشگاه‌ها، صدها درخواست رستوران داده شده، اما آیندۀ رستوران‌ها هم روشن نیست

Tolga AKMEN / AFP 

آمارهای جدید نشان می‌دهند که با اختلال در کار صدها فروشگاه کوچک به واسطۀ خرید اینترنتی و برنامه‌های اینترنتی تحویل غذا، رستوران‌ها و آشپزخانه‌های بیرون‌بر جای آنها را گرفته‌اند و چهرۀ خیابان‌های پُررفت وآمد و محلهای خرید بریتانیا را به سرعت عوض می‌کنند.

بررسی داده‌های بیش از صد شورای محلی در سراسر بریتانیا نشان میدهد که تقریباً یک‌سوم تقاضای تغییر نوع کسب‌وکار فروشگاه‌ها در سالهای ۲۰۱۸ -2019  برای دفتر کار، رستوران یا مراکز غذای آمادۀ بیرون‌بر بوده است. فقط ۱۸ درصد تقاضاها تغییر به عکس این وضعیت و تبدیل نوع دیگری از ساختمان به فروشگاه را درخواست کرده‌اند.

رستورانها و مراکز غذای بیرون‌بر روند متفاوتی طی کرده‌اند: در مقایسه با تقاضای تغییر کاربری رستوران به چیزی دیگر، تعداد تقاضا برای تبدیل به رستوران سه برابر بوده است. نشانه‌هایی هم از رشد فروش غذای بیرون‌بر گرم دیده می‌شود.

مؤسسۀ دایرکت لاین، که این آمار را منتشر کرده، می‌گوید به‌رغم مشکلات بسیاری از رستوران‌های زنجیرهای سطح بالا در ماههای اخیر، تقاضا برای گشایش آنها همچنان بالاست.

با توجه به اینکه صاحبکاران، تبدیل مغازه به رستوران را فرصتی تجاری تلقی می‌کنند، تردیدی نیست که چشم‌انداز آینده روشن نیست و تعداد واحدهای تجاری در محله‌های خرید بریتانیا رو به کاهش است.

از ۴۱۲ هزار واحد تجارتی در هفت هزار محلۀ خرید بریتانیا در سال ۲۰۱۴، فقط ۴۰۴ هزار واحد در سال جاری باقی مانده است. تعداد مغازه‌ها در همۀ مناطق خارج از لندن و در شمالغرب کشور کاهش یافته است.

در عین حال، با اینکه مغازه‌ها بیشترین لطمه را از این تغییر خورده‌اند، رستوران‌ها هم از آن مصون نبودهاند. پژوهش‌های اخیر ادارۀ کل حسابرسی وزارت دارایی (CGA) نشان میدهد که ۷۶۸ واحد از رستوران‌های بریتانیا نسبت به ماه مارس سال گذشته کم شده است که به معنی افت ۲.۸ درصدی و تعطیلی ۱۵ رستوران در هفته است.

در این میان، بسیاری از واحدهای رستوران‌های زنجیره ای از جمله بایرون، جِیمی ایتالیایی، گُرمِه برگر کیچِن، و کارلوچیو تعطیل شده است؛ همان‌ها که در دورۀ جهش رستوران‌ها بیش از حد گسترده شدند، ولی به سبب افزایش دستمزدها و هزینه‌ها و بالا گرفتن رقابت ها ضربه خوردند.

افزایش برنامه‌های اینترنتی تحویل غذا هم نشان آن است که مردم بیشتر ترجیح میدهند در خانه غذا بخورند تا در رستوران.

جِما هالووِی، مدیر تولید دایرکت لاین، از مردم خواسته است از فروشگاه‌های خیابان‌های محل خرید حمایت کنند. او گفت: «اینترنت تجارت را بدون هزینه‌های مغازه‌های واقعی ممکن و تسهیل کرده و جای تعجب نیست که تعداد فروشگاه‌های سنتی در محله‌های خرید کم شود. مغازه‌ها دارند به ترتیبی نگران‌کننده تعطیل میشوند. با توجه به اینکه بیش از ده میلیون نفر در فاصلۀ کوتاهی از محله‌های خرید اقامت دارند، مهم است که حدود صد هزار مغازه در این محله‌ها به کارشان ادامه دهند. مردم برای جلوگیری از تعطیلی از آنها خرید کنند».

دایرکت لاین از گروهی مغازۀ موسوم به «کلیکس اند مورتار» در محله‌های خرید حمایت می‌کند که هدف آن کمک به حضور مغازه‌های مستقل اینترنتی در مراکز شهرهاست.

این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

https://www.independent.co.uk/news/business/news

© The Independent

بیشتر از زندگی