نرخ بیکاری در ایران به ۹.۶ درصد رسید

در سال ۹۹ در مقایسه با سال۹۸، حدود یک میلیون و چهارصد و سی هزار نفر از بازار کار خارج شده‌اند

سال گذشته نرخ بیکاری در میان زنان ۱۵.۶ درصد بود، این نرخ برای مردان ۸.۴ درصد گزارش شده است - ATTA KENARE / AFP

مركز آمار ایران نرخ بیکاری در سال ١٣٩٩ را ۹.۶ درصد اعلام کرد که در مقایسه با نرخ بیکاری در سال ۹۸، به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش داشت.

بر اساس گزارش مرکز آمار همزمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز در سال ۹۹ در مقایسه با سال قبل از آن با افت ۲.۸ واحد درصدی به ۴۱.۳ درصد رسید.

با توجه به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۹، کاهش نرخ بیکاری در این سال را می‌توان به افت نرخ مشارکت اقتصادی و خروج جمعیت فعال از بازار کار نسبت داد.

بخشی از خروج نیروی فعال از بازار کار تحت تاثیر بحران کرونا و بخش دیگری از بابت رکود اقتصادی حاکم بر بازار رقم خورده که شانس و امید یافتن کار برای افراد جویای کار را به حداقل رسانده است.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸، حدود یک میلیون و چهارصد و سی هزار نفر از بازار کار خارج شده‌اند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

در این گزارش مرکز آمار ایران تصریح شده است که جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در سال گذشته برابر با ٢٣ میلیون و ٢٦٣ هزار نفر بود كه نسبت به سال ۹۸، بیش از یک میلیون نفر کاهش یافته است.

نسبت اشتغال در سال ۹۹ به ۳۶.۲ درصد رسید که در مقایسه با سال ۹۸، افت ۱.۸ واحد درصدی را تجربه کرد. نسبت اشتغال نشان می‌دهد چه نسبتی از کل جمعیت در سن کار کشور، شاغل بوده‌اند.

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله را در سال گذشته ۲۳.۷ درصد اعلام کرده است. بررسی تغییرات سالانه نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به سال ۹۸ حدود ٢.٣ واحد درصد کاهش یافته است، همچنین نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال گذشته ۱۴.۲ درصد گزارش شده است.

مقایسه نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله و همچنین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با میانگین نرخ بیکاری پارسال، نشان می‌‌دهد که نرخ بیکاری در میان این گروه‌ها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری بوده است. 

بر اساس این گزارش، سال گذشته نرخ بیکاری در میان زنان ۱۵.۶ درصد بود، این نرخ برای مردان ۸.۴ درصد گزارش شده است.

بخش خدمات با ۴۹.۳ درصد بیش‌ترین سهم از کل اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳.۳ درصد و کشاورزی با ١٧.٤ درصد قرار دارند.

بیشتر از اقتصاد