ناسا موفق به ساخت DNA جدیدی شده است که شیوه جستجوی حیات فرا زمینی را دگرگون می سازد

مقالات بلند ایندیپندنت

دانشمندان همکار ناسا، موفق به ساخت نوع جدیدی از ساختار DNA مانند که می تواند اطلاعات را ذخیره و انتقال دهد، شدند. این موفقیت می تواند منجر به ایجاد راه های جدیدی برای یافتن زندگی بیگانه شود.

این کشف مهم نشان می دهد که ممکن است زندگی فرا زمینی به گونه ی دیگر و غیر قابل تصور از زندگی مبتنی بر DNA که ما آن را بر روی زمین می شناسیم، باشد. متخصصان ناسا بدین باور اند که زندگی در دنیای دیگر ممکن است با استفاده از سیستم های مولکولی مختلف، شبیه به نوعی که محققان در آزمایشگاه ایجاد کرده اند، باشد.

این محققان می گویند: سیستم مولکولی جدید، تصور دانشمندانی را که به دنبال یافتن زندگی در جاهای دیگر گیتی هستند، کاملا دگرگون می سازد. با استفاده از این سیستم جدید، دانشمندان بهتر خواهند دانست که واقعاً دنبال چه چیزی می گردند.

DNA یک مولکول پیچیده است که اطلاعات ژنتیکی را به ما به گونه ی که هستیم انتقال می دهد این اطلاعات در بدن ذخیره شده و سپس انتقال می یابد. اطلاعات ذخیره شده از پدر و مادر هر موجود زنده بر روی زمین به فرزندان آن ها منتقل می شود و بدین گونه، زندگی مسیر رشد و تداوم را می پیماید.

 این مولکول شامل چهار ماده مختلف است که دانشمندان به عنوان نوکلئوتید به آن اشاره می کنند و در زندگی تمام گونه های موجود در سیاره ما متداول است. تحقیقات جدید نشان می دهد که آنها ممکن است در نقاط دیگر جهان متفاوت باشند.

تصور اشکال دیگری از زندگی که ممکن است از ساختارهای مختلف استفاده کند - و توسعه روش های کشف آن ها – محور اساسی فعالیت های ناسا را شکل می دهد.  پروژه جدید، تنها به تجسم و پیشبینی چنان ساختاری بسنده نکرده بلکه آن گونه مولکولی تازه ای را ایجاد کرد است.

کشف زندگی، یک هدف فزاینده مهم از ماموریت های علوم سیاره ناسا است،

لری گلاز، مدیر اجرایی بخش علوم سیاره ناسا، گفت: این موفقیت جدید به ما کمک می کند تا ابزار و آزمایش های موثر را گسترش دهیم و این چیزی است که بینش ما را در یافتن آنچه به دنبال آن هستیم وسیع تر می سازد.

تحقیقات جدید نشان می هد دانشمندان موفق به ایجاد نوع جدیدی از سیستم مولکولی شده اند که مانند DNA عمل می کنند، اما تفاوت شگرفی با آن دارد زیرا این سیستم مولکولی نوین به جای چهار عنصر معمول، شامل هشت عنصر است.

این سیستم مولکولی جدید افزون بر چهار عنصر: آدنین، سیتوزین، گوانین و تیمین که در تمام موجودات زنده روی زمین وجود دارد، شامل چهار محصول اضافی مصنوعی است که ساختارهای موجود در DNA را تقلید می کنند.

دانشمندان، DNA جدید را "Hachimoji" نامیده اند. البته واژه "Hachi" در زبان ژاپنی به معنی هشت و Moji به معنی حرف است.

این مولکول جدید همانند DNA ما عمل می کند و دارای همان ویژگی های است که می تواند اطلاعات را ذخیره و انتقال دهد.

به این معناست که انواع مولکول هایی که ممکن است اطلاعات را در حیات دنیای بیگانه ذخیره کنند، می تواند متفاوت باشد. این پیشرفت نشان می دهد که زندگی می تواند ساختار های مختلفی از آنچه در زمین وجود دارد، داشته باشد.  در بنیادی ترین سطح می توان گفت که: محیط های که در آن ها موجودات زنده زمینی نمی توانند به حیات خود ادامه بدهند ممکن است برای اشکال دیگر زندگی سازگار باشند.

مری ویتک، دانشمند ارشد اختر زیست شناسی در مرکز ناسا گفت: "درک گسترده ای از آنچه که در طراحی ابزار و مفاهیم مأموریت ما امکان پذیر است، منجر به جستجوی بیشتر و در عین حال مؤثرتر برای یافتن زندگی فراتر از زمین خواهد شد."

 

اندیپندنت انگلیسی

تاریخ نشر: ۲۴  فوریه  ۲۰۱۹

برگردان متن انگلیس به فارسی: شفیق انصاری

بیشتر از