در کشورهای دارای برابری جنسیتی، زنان با جایگاه شغلی بالا خواب بهتری دارند

«در این زمینه عملکرد کشورهای اروپای شمالی بسیار خوب بوده است»

براساس یک پژوهش، در کشورهای با برابری جنسیتی بیش‌تر، زنان دارای شغل‌های بلندپایه خواب راحت‌تری دارند- Yan Krukov/ Pexels

چطور شب‌ها راحت به خواب می‌توان رفت؟ با حمام داغ قبل از رفتن به تخت‌خواب، خواندن فصلی از کتابی خوش‌خوان، یا زیستن در جامعه‌ای که برابری در آن بیشتر است؟

طبق تحقیق پژوهشگران دانشگاه ملبورن، در کشورهایی که برابری جنسیتی بیش‌تری وجود دارد، زنان دارای شغل‌های بلندپایه خواب راحت‌تری دارند.

در این بررسی داده‌های تحقیق اجتماعی سال ۲۰۱۲ اروپا را تحلیل کرده‌اند که در آن از ۱۸ هزار و ۱۱۶ نفر ساکنان ۲۹ کشور اروپایی در رده سنی ۲۵ تا ۶۴ درمورد  الگوهای خوابشان پرسیده بودند.

از شرکت‌کنندگان در این بررسیششش، شغل، کشور محل اقامت‌ و خواب ناراحت داشتن یا نداشتن طی یک هفته قبل پرسیده شده بود. سپس نتایج را با شاخص توسعه جنسیتی سازمان ملل تلفیق کردند. این شاخص وضعیت شکاف جنسیتی کشورها را بر اساس مجموعه‌ معیارهایی مثل دسترسی به خدمات بهداشتی، خدمت آموزشی و فرصت‌های استخدام مشخص می‌کند.

این نتایج نشان داد که در مجموع، بسامد خواب ناآرام در زنان و مردان با جایگاه‌های مدیریتی، بیش‌تر از دارندگان شغل‌های رده پایین‌تر است. محققان همچنین دریافتند که زنانی که سمت‌های مدیریتی دارند در کشورهایی با شاخص توسعه جنسیتی بالاتر، نسبت به همتایان خود در کشورهایی که برابری جنسیتی کمتری دارند، بهتر می‌خوابند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

به گفته لیا روپانر، عضو گروه تحقیقاتی دانشگاه ملبورن که مجری این پژوهش بود، «در این زمینه عملکرد کشورهای اروپای شمالی واقعاً خوب است، چون در این کشورها گستره وسیعی از سیاست‌ها در خدمت توانمندسازی زنان و کاهش شکاف جنسیتی وجود دارد».

این ضریب همبستگی در مورد مردان کمی با زنان تفاوت داشت و خواب مدیران مرد در کشورهای دارای تولید ناخالص ملی بالاتر، بهتر بود. روپانر در توضیح این موضوع می‌گوید: «به نظر می‌رسد خواب مردان به شکوفایی اقتصادی بستگی دارد و مدیران مرد وقتی تولید ناخالص ملی بیشتر باشد، بهتر می‌خوابند.» البته هم مردان و هم زنان در کشورهای دارای شاخص توسعه جنسیتی بالاتر، بهتر می‌خوابند.

مارکو هفنر از شاخه اروپای مؤسسه رَند واقع در کمبریج بریتانیا، گفت این پژوهش نشان می‌دهد که همبستگی‌ جالبی میان امور وجود دارد، اما به علت وجود معیارهای مختلف دخیل در این امور، مشکل می‌توان رابطه علت و معلولی خاصی میان آن‌ها برقرار کرد. هفنر می‌گوید «مثلاً در کشورهایی مانند سوئد و دانمارک که برابری جنسیتی بیشتری دارند، احتمالاً نظام امنیت اجتماعی نیز خیلی خوب و قوی است و این به نوبه خود اثر بسیار مثبتی بر خواب افراد دارد.»

© The Independent

بیشتر از زندگی