طرح تعدیل قانون انتخابات افغانستان نهایی شد

اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی تعویض می‌شوند

سرور دانش در دیدار با نمایندگان احزاب سیاسی

حکومت افغانستان تایید کرده است که رایزنی‌ها بر سر طرح تعدیل قانون انتخابات و نحوه گزینش اعضای جدید به کمیسیون‌های انتخاباتی نهایی شده است. دفتر مطبوعاتی سرور دانش معاون رییس جمهرری افغانستان در خبرنامه‌ای گفته است که طرف‌های دخیل در قضیه انتخابات در کنار سایر موارد توافق کرده اند تا ماده سیزدهم قانون انتخابات تعدیل شود. این ماده  مکانیزم تعیین و برکنار اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی  و روسای دبیرخانه‌های کمیسیون‌ انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را تعیین می‌کند.

نمایندگان شماری از احزاب سیاسی و نهاد‌های مدنی از برگزاری نشست‌های فشرده و موثر در پیوند به بررسی طرح تعدیل قانون انتخابات ابراز خرسندی کرده‌اند. واکنش رهبری کنونی کمیسیون‌ انتخابات اما تند و بی‌سابقه بوده است. اعضای این کمیسیون گفته‌اند که بر بنیاد قانون اساسی مهلت قانونی تعدیل قانون انتخابات گذشته است و حکومت صلاحیت قانونی اعمال تغییرات احتمالی را ندارد.

حکومت در حالی در پی فشار‌های احزاب و جامعه‌ مدنی طرح تعدیل قانون انتخابات را نهایی کرده است که رهبری کنونی نهاد‌های انتخاباتی افغانستان متهم به ناکارایی و فساد مالی اند و هنوز قادر نشده اند تا نتایج انتخابات پارلمانی برگزار شده در اکتبر سال گذشته میلادی را نهایی سازد. بر اساس تقویم اعلام شده انتخاباتی، قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا پنج ماه دیگر برگزار شود. 

بیشتر از