شیعیان عراق

سیاسی و اجتماعی

تلاش سراسیمه ایران برای حفظ نخست‌وزیر عراق

مقام ارشد یکی از احزاب شیعه عراق به «ایندیپندنت فارسی» گفت: بعد از ماجرای نجف و صحبت‌های آیت‌الله سیستانی ایران حمایت خیلی‌ها را از دست داد