سیاست روسیه

 نخست‌وزیر بریتانیا روز چهارشنبه با اشاره به درخواست اوکراین برای دریافت جت‌های جنگنده بریتانیایی گفت: «هیچ‌ چیزی از روی میز کنار گذاشته نشده است»