ایستگاه‌های اتوبوس هلند، بهشت زنبورهای عسل

سقف صدها ایستگاه اتوبوس با گل ناز پوشانده شده اند

Chait Goli/ pexels

یکی از شهرداری‌های هلند، سقف صدها ایستگاه اتوبوس را به خاطر زنبورهای عسل با گیاه پوشانده است.

شهر اوترخت در هلند سقف ۳۱۶ ایستگاه اتوبوس را با گیاه گل ناز پوشانده است.

این ایستگاه‌ها نه تنها حامی تنوع زیستی شهر همچون زنبورهای عسل و زنبورهای بامبل هستند، بلکه با گرفتن گردوغبار هوا و ذخیره کردن آب باران به کاهش آلودگی کمک می‌کنند. 

کارگران شهرداری با وسایل نقلیه الکتریکی در شهر می‌گردند و به این پشت بام‌ها رسیدگی می‌کنند. همچنین این ایستگاه‌ها به چراغ‌های کم مصرف ال ای دی و نیمکت‌های چوب بامبو مجهز هستند.

اینها از جمله اقداماتی هستند که شهر اوترخت در پیشنهادش برای بهبود کیفیت هوا معرفی کرده است.

شهرداری تا پایان سال جاری ۵۵ اتوبوس جدید الکتریکی روانه خیابان‌ها می‌کند و تا سال ۲۰۲۸ سیستم حمل و نقل کاملا پاک خواهد داشت.

نیروی محرکه این اتوبوس‌ها الکتریسیته‌ای است که مستقیما از آسیاب‌های بادی هلند می‌آید.

اوترخت همچنین طرحی را اجرا می‌کند که طی آن ساکنان شهر برای تأمین بودجه تبدیل پشت بام‌های خود به سقف‌های سبز می‌توانند تقاضا دهند.

© The Independent

بیشتر از زندگی