اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس افغانستان به «خارجی» خواندن زبان فارسی

«کسانی که زبان فارسی را خارجی خواندند باید محاکمه شوند»

WAKIL KOHSAR / AFP«فارسی زبان رسمی افغانستان، تاجیکستان و ایران است» 

شماری از اعضای مجلس نمایند‌گان افغانستان چند روز پی هم است که در جلسه علنی از آنچه که گفته می‌شود ریاست احصائیه مرکزی ملی این کشور، زبان فارسی را خارجی خوانده انتقاد دارند و از حکومت افغانستان می‌خواهند که رئیس احصائیه مرکزی و شماری از کارمندان آن ‌را که در زمینه نوشتن فارسی زبان خارجی است دست دارند برکنار کند و به محاکمه بکشد تا دیگر کسی جرئت نکند که میان مردم افغانستان تفرقه بیاندازند.

خان آقا رضایی، عضوی مجلس نمایندگان این کشور، در پیوند با این موضوع می‌گوید: «من به حیث یک فارسی زبان و به نمایندگی از کمیسیون داخلی مجلس نمایندگان به صراحت می‌گویم که زبان فارسی نه تنها زبان یک قوم و یا گروه، بلکه زبان اکثریت مردم افغانستان است. زبان فارسی، زبان سلمان فارسی، امام ابوحنیفه، زبان مولانا، زبان ناصر خسرو و زبان امپراطوری‌های این سرزمین بود. زبان فارسی ارزش مشترک تمام اقوام افغانستان بوده و است. خارجی خواندن زبان فارسی خلاف قانون اساسی، روحیه ملی و نقض حقوق اکثریت شهروندان افغانستان است. کسانی که زبان فارسی را خارجی خواندند برای ما به هیچ وجه قابل پذیرش نیستند. ما اکثریت فارسی زبان می‌خواهیم که آقای رسولی رئیس احصائیه مرکزی و هم دستانش به جرم خلق نقاق، نقض قانون و حقوق مدنی شهروندان برکنار و به دادستانی کل معرفی شوند.»

یونس قانونی، معاون نخست پیشین ریاست جمهوری در در پیوند با خارجی خواندن زبانی فارسی در فیسبوک خود نوشت:«زبان فارسی یا پارسی کهن‌ترین زبان‌های دنیا است و زبان رسمی افغانستان، ایران و تاجیکستان می‌باشد. زبان فارسی زبان اکثریت و زبان وصل بین‌اقوام ملت بزرگ افغانستان است. جدا سازی آن برمبنای گویش‌ها و تقسیمات جغرافیای سیاسی، کار فرهنگ‌ستیزان متعصب و بیماران است. این رویکرد ریشه در افکار تاریک‌اندیشان حقیر دارد که بجای وفاق طبل نفاق را سر می‌دهند. کاخ بلند دری/فارسی، هیچ‌گاه با تبرهای دسته‌شکسته و قدهای خمیده نابخردان سیه‌دل متعصب نخواهد لرزید.»

حبیب الرحمن پدارم، نماینده مردم هرات نیز از خارجی خواندن زبان فارسی انتقاد دارد می‌گوید: «گل نیست، ماه نیست دل ماست پارسی. از ده‌ها قرن گذشته تا صدسال پیش تنها زبان رسمی و اداری، علم و آدب این سرزمین فارسی بوده است، اما برخی از متعصبان متحجر با ضدیت با زبان فارسی از چند دهه گذشته شروع کردند. ما هرگز ضدیت با زبان فارسی را تحمل نمی‌کنیم. کوردلان می‌خواهند که زبان بیست میلیونی مردم افغانستان را خارجی بخوانند. من از این متعصبان متحجر می‌پرسم که از چه می‌هراسید؟ اگر فکر می‌کنید که می‌توانید زبان فارسی را حذف کنید این آرمان را به گور خواهید برد. فارسی یک زبان نیست. فارسی تاریخ ماست، تمدن ماست هویت ماست. باید کسانی که فارسی را خارجی خواندن محاکمه شوند.»

زلمی نوری، نماینده مردم پنجشیر در مجلس نمایندگان می‌گوید: «بچه‌ بدخشانی که برای حفظ و وحدت و برای دفاع از نوامیس ملی افغانستان در هلمند می‌جنگد و روزانه دها شهید به استانش می‌رود، شما چگونه زبانش را خارجی می‌خوانید و آن‌را حذف می‌کنید؟ آیا می‌دانید که با این‌گونه رفتار تبعیض‌آمیز شما افغانستان به کجا می‌برید و باز هم مردم در آتش این جنگ خواهند سوخت؟ ما می‌خواهیم مطابق ماده 16 قانون اساسی کشور به دلیل توهین بخش بزرگ مردم افغانستان و دامن زدن به اختلاف‌های قومی و زبانی، رئیس احصائیه مرکزی با همکاران‌شان باید از وظیفه برکنار و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شوند.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

دکتر نیلوفر ابراهیمی، عضو مجلس نمایندگان هم گفت:«اگر دامن زدن به موضوع خارجی خواندن زبان فارسی از دید شخصی و یا اشخاص نشآت کرده باشد، باید به قانون مراجعه شود و به جرم نفاق‌اندازی اشخاص که در این کار دست دارند به دادگاه معرفی شوند.»

یونس قانونی، معاون نخست پیشین ریاست جمهوری در در پیوند به خارجی خواندن زبانی فارسی در فیسبوک خود نوشت:«زبان فارسی یا پارسی کهن‌ترین زبان‌های دنیا است و زبان رسمی افغانستان، ایران و تاجیکستان می‌باشد. زبان فارسی زبان اکثریت و زبان وصل بین‌اقوام ملت بزرگ افغانستان است. جدا سازی آن برمبنای گویش‌ها و تقسیمات جغرافیای سیاسی، کار فرهنگ‌ستیزان متعصب و بیماران است. این رویکرد ریشه در افکار تاریک‌اندیشان حقیر دارد که بجای وفاق طبل نفاق را سر می‌دهند. کاخ بلند دری/فارسی، هیچ‌گاه با تبرهای دسته‌شکسته و قدهای خمیده نابخردان سیه‌دل متعصب نخواهد لرزید.»

عالم ساعی، عضو مجلس نمایندن می‌گوید:«نظر به آگاهی که ما داریم، اداره احصائیه ملی افغانستان نه تنها زبان فارسی، بلکه زبان امپراطورهای ترک یعنی زبان‌های ازبکی و ترکمنی را که افتخارات تاریخی به افغانستان نسبت به هر قوم دیگر بخشیده نیز زبان خارجی خوانده است.»

شماری دیگر از وکلای مجلس نمایندگان این کشور نیز تاکید دارند که نباید در این مرحله‌ا‌ی حساس که یک طرف جنگ جریان دارد و طرف دیگر مذاکرات صلح، به مسایل دامن زده شود که افغانستان را بیشتر به سوی ناامنی و بی‌اتفاقی ببرد.

این وکلا نیز از حکومت این کشور می‌خواهند اگر کسانی در اداره احصائیه ملی به‌عمد زبان فارسی را خارجی خواندند باید برکنار و به دادگاه معرفی شوند.»

اما در همین حال، احمد جاوید رسولی، رئیس اداره احصائیه ملی افغانستان هرگونه فرق گذاشتن را میان زبان‌های ملی افغانستان رد می‌کند و تاکید دارد که این اداره یک اداره ملی است و به تمام زبان‌ها ارزش‌های ملی احترام دارد. او می‌افزاید هیچ نوع برخورد سلیقه‌ای در برابر زبان‌های ملی نه از سوی اداره و نه هم از سوی کارمندانش صورت نگرفته و نیز به هیچ کسی اجازه داده نمی‌شود چنین کند.

بیشتر از