آتش‌سوزی‌های کالیفرنیا؛ دو میلیون هکتار در آتش سوخت و شهرها کاملا تخلیه شده‌اند

«کلمات نمی‌توانند میزان شدت این فاجعه را برای جامعه توصیف کنند و این جامعه‌ای است که به شدت به هم نزدیک هستند»

حدود ۲۰۰ نفر در جنگل ملی سیرا منتظرند تا نجات پیدا کنند و یوسمیتی، پارک ملی مجاورنیز تمهیداتی پیشگیرانه به کار بسته است و اماکن وسیعی در پارک را به روی بازدیدکنندگان ممنوع کرده است - DAVID MCNEW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

آتش‌سوزی‌های ویرانگری که اکنون بسیاری از مناطق کالیفرنیا را به آتش کشیده هنوز هم از کنترل خارج است و تاکنون بیش از دو میلیون هکتار زمین ویران شده و بیش از ۱۴ هزار آتش‌نشان به مبارزه علیه شعله‌های آتش در سراسر این ایالت رفته‌اند. 

آتش‌‌سوزی‌های قبلی در سال جاری نیز بی‌سابقه‌ترین آتش‌سوزی‌های طول تاریخ این ایالت بودند در حالی که ماه‌های خطرناک هر سال که احتمال آتش‌سوزی بالاتری دارد، هنوز فرا نرسیده است. 

روز دوشنبه مقامات شهر کوهپایه‌ای آبری در مرکز کالیفرنیا را به کلی تخلیه کردند و به ۲۵۰۰ ساکن منطقه گفتند به خاطر پیشروی آتش کریک خانه‌های خود را به سرعت ترک کنند. این آتش که اکنون بیش از ۱۳۰ هزار هکتار را سوزانده و اصلا مهار نشده است باعث شد فرماندار گوین نیوسام در سه شهرستان این ایالت وضعیت اضطراری اعلام کند. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

حدود ۲۰۰ نفر در جنگل ملی سیرا منتظرند تا نجات پیدا کنند و یوسمیتی، پارک ملی مجاورنیز تمهیداتی پیشگیرانه به کار بسته است و اماکن وسیعی در پارک را به روی بازدیدکنندگان ممنوع کرده است. جوامعی کوچک نیز با پیشروی آتش مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده‌اند و بسیاری از ساختمان‌ها ویران شده است. بالگردهای ارتش هم در حال پرواز و نجات گروه‌های مختلف مردم از میانه آتش‌سوزی‌ها هستند. 

شهر کوچک بیگ کریک به طور عمده در آتش سوخت. گرچه چند ساختمان اصلی شهر مانند مدرسه راهنمایی و کلیسای شهر سالم ماندند اما حدود نیمی از خانه‌های شهروندان ظاهرا در آتش ویران شده است. 

توبی ویت، ساکن این شهر به نشریه فرزنوبی ‌گفت: «کلمات نمی‌توانند میزان شدت این فاجعه را برای جامعه توصیف کنند و این جامعه‌ای است که به شدت به هم نزدیک هستند.» 

آتش کریک تنها یکی از آتش‌های پرشماری است که در سراسر این ایالت در حال شعله‌افروزی است که همه بعد از فصلی خشک و با رطوبت پایین و بادهای شدید اتفاق افتاد. موج گرمایی که در تعطیلات آخر هفته روز کارگر ایجاد شد نیز تنها باعث سخت‌تر شدن مقابله با آتش بود. گرچه چندین مورد از آتش‌سوزی‌ها مهار شده است اما خطر آن وجود دارد که آتش‌سوزی‌های دیگر شروع شده و به سرعت مناطقی بزرگ را دربرگیرد.  

© The Independent

بیشتر از جهان