کاهش شمار آمریکایی‌هایی که خود را محافظه‌کار می‌دانند

روند نزولی رضایت از عملکرد ترامپ در گرایش آمریکایی‌ها به چپ اثر مثبت داشته است

طبق این نظرسنجی افت شمار محافظه‌کاران بیش از همه در میان بزرگسالان خانوارهای دارای درآمد بالا و همچنین میانسالان رخ داده است و در میان سفیدپوستان و اسپانیایی‌تبارها بیش از سیاه‌پوستان بوده است - Sean Rayford/Getty Images/AFP

طبق نظرسنجی مؤسسه گالوپ که روز دوشنبه منتشر شد، شمار آمریکایی‌هایی که خود را محافظه‌کار می‌دانند از آغاز امسال روند کاهشی داشته است.

طبق این نظرسنجی در ماه مه و ژوئن فقط ۳۴ درصد مردم آمریکا دیدگاه سیاسی خود را محافظه‌کار اعلام کردند که شش درصد کمتر از درصد ژانویه و فوریه است.

طبق اعلام گالوپ درصد محافظه‌کاری در ماه فوریه بالاترین میزان محافظه‌کاری بود که در شش سال گذشته ثبت کرده‌اند.

در بیانیه گالوپ آمده است: «با توجه به آن که ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ از کشوری دارای رونق اقتصادی به کشوری دچار بیکاری فلج‌کننده و افت شدید تولید ناخالص داخلی تبدیل شد نگرش سیاسی آمریکایی‌ها نیز تغییر کرد.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

در شش ماه گذشته که وخامت همه‌گیری کرونا افزایش یافت درصد آن‌هایی که خود را محافظه‌کار می‌دانند به طور یکنواخت کاهش یافت در حالی که آن‌هایی که خود را لیبرال می‌دانند از ۲۲ درصد در ژانویه و فوریه به ۲۶ درصد افزایش یافت.

شمار آمریکایی‌هایی نیز که خود را میانه‌رو می‌دانند تغییر چندانی نداشته است.

گالوپ اعلام کرد: «روند نزولی رضایت از عملکرد رییس جمهور ترامپ از ۴۹ درصد در فوریه به ۳۸ درصد در ژوئن، احتمالاً در گرایش آمریکایی‌ها به چپ اثر مثبت داشته است.»

طبق این نظرسنجی افت شمار محافظه‌کاران بیش از همه در میان بزرگسالان خانوارهای دارای درآمد بالا و همچنین میانسالان رخ داده است و در میان سفیدپوستان و اسپانیایی‌تبارها بیش از سیاه‌پوستان بوده است.

این افت در خانوارهای دارای درآمد ۱۰۰ هزار دلار یا بیش‌تر از ۴۰ درصد به ۲۹ درصد بوده است و شمار آمریکایی‌های ۳۵ تا ۵۴ ساله‌ای که به لحاظ سیاسی خود را محافظه‌کار می‌دانند از ۴۴ درصد در آغاز سال به ۳۴ درصد در ماه مه و ژوئن کاهش یافت.

این شرکت تحقیقات تحلیلی خاطرنشان کرد درصد تغییرات با توجه وضعیت اقتصادی و سیاسی، شدید بوده است و می‌تواند بر انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر امسال اثر چشم‌گیری بگذارد.

در این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان خواسته بودند مشخص کنند دیدگاه سیاسی‌شان در کل خیلی محافظه‌کار، محافظه‌کار، میانه‌رو، لیبرال یا خیلی لیبرال است و حاشیه خطا دو درصد بود.

نتایج این بررسی آماری بر اساس تجمیع نتایج سه نظرسنجی گالوپ در ماه مه و ژوئن و مصاحبه تلفنی با ۳۰۷۹ بزرگسال به دست آمده است.

© The Independent