«شورای عالی مصالحه چارچوب گفت‌وگوهای صلح را تعیین می‌کند»

یکی از رهبران پیشین جهادی از شکل‌گیری شورای عالی مصالحه خبر داد

عبد‌الرسول سیاف از تشکیل هیات افغانی برای پیگیری مذاکرات صلح با نمایندگان طالبان استقبال کرده است- Noorullah Shirzada/AFP

عبد‌الرسول سیاف، یکی از رهبران پیشین جهادی، می‌گوید که شورای عالی مصالحه در حال تشکیل شدن است و پس از آن که این شورا ایجاد شود، چارچوب گفت‌وگوهای صلح بین‌افغانی را تعیین می‌کند. 

آقای سیاف، همچنین با استقبال از تشکیل هیات افغانی که از طرف حکومت افغانستان برای مذاکرات صلح با نمایندگان طالبان تعیین شده است، می‌گوید: «این هیات افغانی باید در گفت‌وگوهای صلح با نمایندگان گروه طالبان، دیدگاه مشخصی را در پیوند با افغانستان مطرح کنند.»

به گفته این رهبر پیشین جهادی: «شورای مصالحه در رابطه به مذاکرات صلح بین‌افغانی در حال شکل گرفتن است و قرار است که خطوط مذاکرات صلح و چارچوب این روند را برای هیات افغانی تعیین کند تا با طالبان پشت میز (مذاکره)‌ صحبت شود.»

طرح تشکیل شورای عالی مصالحه و تعیین صلاحیت‌های هیات افغانی برای مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان، در حالی مطرح می‌شود که حکومت این کشور پس از ماه‌ها رای‌زنی، توانست یک هیات ۲۱ نفری را به نمایندگی مردم افغانستان و دولت این کشور برای مذاکرات با طالبان مشخص و معرفی کند.

این هیات افغانی ۲۱ عضو دارد و زیر رهبری معصوم استانکزی، رئیس امنیت ملی پیشین این کشور، مذاکرات صلح را با نمایندگانی از دولت افغانستان با گروه طالبان به پیش خواهند برد و گفته می‌شود که قرار است نخستین نشست رسمی میان آنان به زودی آغاز شود و در رابطه با ختم جنگ و تامین صلح در این کشور، با هم مذاکره کنند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، نیز در رابطه با صلاحیت‌های هیات افغانی برای گفت‌وگوهای صلح با نمایندگان طالبان گفته است: «برنامه و صلاحیت‌های هیات افغانی برای مذاکرات صلح با طالبان را شورای عالی مصالحه تعیین و مشخص می‌کند تا بر مبنای آن با طالبان بر سر یک میز صحبت کنند.»

محمد اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری افغانستان، چندی بیش نیز گفته بود که هیات افغانی تنها بر پایه توصیه‌های دولت این کشور، با طالبان در رابطه با تامین صلح و پایان جنگ صحبت خواهند کرد، اما تصمیم نهایی را لویه جرگه خواهد گرفت.

اما نمایندگان گروه طالبان، هیات افغانی را همه‌شمول نمی‌دانند و می‌گویند که ایجاد این هیات از سوی دولت افغانستان، خلاف توافق صلح آمریکا با طالبان است.

طالبان می‌گویند: «برای این که به صلح دایمی و واقعی برسیم، هیاتی که از طرف حکومت افغانستان برای مذاکرات صلح بین‌افغانی تشکیل می‌شود باید دربرگیرنده تمامی جناح‌ها در این کشور باشد، تا از تمام جهت‌ها بتواند نمایندگی کند، اما دیده می‌شود که برخی جناح‌های دیگر، از هیاتی که تشکیل شده است، رضایت ندارند.»

آنان تاکید دارند: «ما با هیاتی صحبت خواهیم کرد که بر پایه توافقات انجام شده و معیارهای وضع شده، تشکیل شده باشد.»

وحید عمر، مشاور راهبردی و روابط عمومی رئیس جمهوری غنی، در واکنش به این گفته‌های طالبان در آن زمینه که گویا هیات افغانی همه شمول نیست، می‌گوید: «طالبان بهانه‌جویی می‌کنند، باید تلاش کنند که هیات‌شان را برای مذاکرات صلح آماده سازند. ما درباره هیات آنان مشکل نداریم و نخواستیم که هیات‌شان چگونه باشد. پس این گروه هم نباید بهانه‌جویی کنند. طالبان به جای این که بهانه‌جویی کنند، اکنون نشان دهند که اراده‌‌ای برای آوردن صلح دارند.»

آقای عمر تاکید دارد: «هیات افغانی که برای گفت‌وگوهای صلح با طالبان تشکیل شده است، یک هیات همه شمول است و تمام طرف‌ها در تشکیل آن اجماع دارند.»

تاکید دولت افغانستان به همه شمول بودن هیات افغانی برای مذاکرات صلح با طالبان و انتقاد این گروه (طالبان) از نحوه تشکیل این هیات، در حالی ابراز می‌شود که ایالات متحده آمریکا، از تشکیل هیات افغانی استقبال کرده است و «از همتایان افغان برای آماده ساختن یک تیم مذاکره کننده فراگیر برای گفت‌وگو های صلح میان افغان‌ها و از تعهدشان برای رهاسازی زندانیان طالبان و ایجاد شرایط برای صلح و آشتی» ستایش کرده است.

بیشتر از