سناریوهای احتمالی جنگ ایران و اسرائیل

تحرکات نیروهای وابسته به ایران در سوریه، خطر جنگ را افزایش می دهد

جنگ میان ایران و اسرائیل بستگی به عملیات نظامی اسرائیل علیه پایگاه های ایران در سوریه دارد. عکس از: ‏AFP‏

پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از هنگام بررسی گزارش بخش اطلاعات نظامی اسرائیل در مورد وضعیت جبهه شمالی و حضور ایران در سوریه و به نتیجه رسیدن به این که احتمال رویارویی میان ایران و اسرائیل در آینده نزدیک بسیار اندک است، اندیشکده مطالعات امنیت ملی اسرائیل به تازگی گزارشی را نشر کرده است که نشان می دهد تحرکات ایران در سوریه و لبنان می تواند منجر به درگیری میان ایران و اسرائیل شود. در این گزارش هشدار داده شده است که تحرکات و جابجایی های نیروهای وابسته به ایران در قلمرو سوریه و لبنان افزایش بی سابقه یافته و امنیت ملی اسرائیل را با تهدید رو به رو کرده است، بنابر این، لازم است ارتش اسرائیل به اقدامات اخیر ایران در سوریه و لبنان توجهی بیشتری مبذول بدارد و برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی از جانب سوریه و لبنان آمادگی داشته باشد.

در همین حال، شموئیل ایون، کارشناس امنیتی در اندیشکده مطالعات امنیت ملی اسرائیل اظهار داشته است که درگیری میان اسرائیل و ایران و یا میان اسرائیل و حزب الله، بستگی به میزان عملیات نظامی اسرائیل در سوریه دارد. اگر اسرائیل حملات هوایی خود را به هدف نابود ساختن پایگاه ها و مواضع ایران در سوریه به میزان لازم ادامه دهد، سایه جنگ از سر منطقه دور می شود اما اگر ارتش اسرائیل در این زمینه از جدیت لازم کار نگیرد و یا این که بدون در نظر داشت عواقب این اقدامات، پا فراتر نهد و حملات خود را علیه پایگاه های ایران در سوریه بیش از حد معقول تشدید دهد، خطر جنگ و درگیری، اسرائیل را بیشتر از پیش آسیب پذیر خواهد کرد.

شموئیل علاوه کرده است که ارتش اسرائیل بایستی مانع استقرار ایران در سوریه شود و از جابجایی موشک های ایران در مناطق نزدیک به مرزهای اسرائیل جلوگیری کند، اما برای رسیدن به این مأمول، اسرائیل باید تعادل اوضاع را حفظ کند تا این که واکنش به حملات اسرائیل، منجر به افزایش تهدیدها نشود.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

البته گزارش بخش اطلاعات نظامی اسرائیل، کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس را دلیل اصلی کاهش تهدیدهای ایران علیه اسرائیل دانسته و افزوده است اسماعیل قاآنی، فرمانده جدید سپاه قدس  هرگز نمی تواند جای خالی قاسم سلیمانی را پر کند و همین امر باعث تضعیف پروژه موشکی ایران در سوریه و لبنان می شود. در گزارش علاوه شده است که در پی ترور قاسم سلیمانی، کشورهای هم پیمان ایران در خاورمیانه ناگزیر شده اند فعالیت های خود را در راستای عملی کردن طرح موشکی ایران در منطقه کاهش دهند. همچنان حسن نصر الله، دبیر کل سازمان حزب الله به این نتیجه رسیده است که در حال حاضر و با توجه به وضعیت فراهم شده، پروژه موشکی ایران بیشتر از این که به سود ایران و گروه های متحد آن تمام شود، تهدیدها را افزایش خواهد داد، از این رو، بهتر است پروژه موشکی برای مدتی و  تا هنگام روشن شدن اوضاع متوقف شود.

اما شموئیل ایون، هشدار داده است به رغم این که کشته شدن قاسم سلیمانی را نمی توان بی تأثیر دانست اما در گزارش بخش اطلاعات نظامی به مسئله ای ناتوانی دفاعی اسرائیل نیز اشاره شده است، اکنون اگر ارتش اسرائیل تکیه بر عدم احتمال حمله به کشور کند، امنیت ملی اسرائیل به شدت دچار تهدید خواهد شد. زیرا عدم تقویت دستگاه دفاعی و کم اهمیت دانستن تحرکات ایران و حزب الله، ممکن است اسرائیل را در معرض خطر حملات غافل گیرانه موشکی قرار دهد، در حالی که ارتش اسرائیل آمادگی دفاعی و تهاجمی فراخوری را نداشته باشد.

شموئیل معتقد است که اختلاف نظر میان بخش اطلاعات نظامی و اندیشکده مطالعات امنیت ملی در مورد میزان تهدیدها می تواند دستگاه نظامی کشور را در زمینه آمادگی ها نظامی با چالش رو به رو کند و البته اجرای توصیه های بخش اطلاعات ممکن است خطر جنگ را افزایش دهد، اما در عین حال عدم اتخاذ اقدامات لازم، ممکن است فرصت دور کردن ایران از خاک سوریه را هدر دهد. بنابر این، بایستی میان ارزیابی ها و توصیه های بخش اطلاعات نظامی تفکیک صورت گیرد، زیرا گمانه زنی ها به تجزیه و تحلیل محیط بیرون محدود می شود در حالی که سفارش به چگونگی حملات علیه پایگاه های وابسته به ایران در سوریه، در نتیجه مطالعات و پژوهش های دقیق صورت گرفته است.

از سوی دیگر و در واکنش به بحث های اخیر در مورد پیامدهای حملات هوایی اسرائیل به مواضع و پایگاه های ایران در سوریه، شموئیل گفت: اسرائیل نباید هر نقطه از خاک سوریه  که ایران در آن جا حضور دارد را به عنوان یک هدف استراتژیک محسوب کند که بایستی هدف حمله جنگنده های اسرائیل قرار گیرد. اما پرسشی که مطرح می شود این است که آیا تل آویو، توان از بین بردن تمام پایگاه های استراتژیک ایران در سوریه را دارد و از سوی دیگر باید اذعان کرد که کاهش حضور ایران در سوریه به معنای پایان یافتن تهدیدها نیست زیرا به فرض این که ایران در سوریه حضور نظامی نداشته باشد، از جبهه های دیگر می تواند اسرائیل را هدف حمله قرار دهد. بدین معنا که تقویت دستگاه های دفاعی و آمادگی برای رویارویی بایستی همواره در اولویت قرار داشته باشد.

شموئیل ایون، همچنان هشدار داده است که حملات هوایی اسرائیل علیه مواضع ایران در سوریه، نیز خطرهای را در پی دارد، زیرا ممکن است نیروهای وابسته به ایران در واکنش به این حملات، دست به حمله موشکی بزنند و پیش از آن که ارتش اسرائیل آماده رویارویی شود، اسرائیل را موشک باران کنند و در نتیجه، منطقه شاهد یک جنگ اجتناب ناپذیر و فراگیر میان ایران و اسرائیل شود.

شموئیل در اخیر افزوده است که تصمیم گیرندگان جنگ در اسرائیل بایستی عواقب اقدامات نظامی خود را به صورت همه جانبه مورد مطالعه قرار دهند و البته لازم است میزان حملات هوایی اسرائیل علیه مواضع و پایگاه های ایران در سوریه در تناسب با نیازمندی های استراتژیک اسرائیل باشد.

https://www.independentarabia.com

دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی کند.

© IndependentArabia

بیشتر از دیدگاه