شورای شهر سانفرانسیسکو استفاده پلیس از فناوری شناسایی صورت را ممنوع کرد

شورای شهر سانفرانسیسکو استفاده پلیس از فناوری شناسایی صورت را ممنوع کرد

حامیان ممنوعیت می گویند این فناوری نه تنها ناقص است، بلکه تهدیدی جدی برای حقوق مدنی، به ویژه در شهری است که به برگزاری اعتراضات عمومی و حفظ مسایل خصوصی مردم شهرت دارد.

آنها همچنین نگرانند که مردم قادر نخواهند بود بی آن که شناسایی یا دنبال شوند به یک مال، پارک یا مدرسه بروند.

یک عضو شورای شهر، که ممنوعیت را پیشنهاد کرد، در جلسه رسیدگی در هفته گذشته گفت :« داشتن پلیس خوب و حفظ امنیت و آرامش به معنای زندگی در یک حکومت پلیسی نیست.»

گروه هایی مانند ACLU به آزمایش برنامه شناسایی صورت امازون پس از اسکن کردن تصویرهای اعضای کنگره اشاره کردند و آنها را با عکس های آرشیو شده افرادی که دستگیر می شوند مقایسه کردند. بیست و شش قانون گذار به نادرستی با چنین عکس هایی مطابقت می کردند، از جمله شش عضو مجمع سیاهپوستان کنگره.

در این میان، منتقدین می گویند پلیس به هرنوع حمایتی نیاز دارد، به ویژه در شهری مانند سانرانسیسکو که در آن میزان جرایم بالاست.  مردیث سرا، عضو یک گروه حمایت از ایمنی شهروندان گفت   این که مردم در مکان های عمومی به خلوت و زندگی خصوصی نیاز دارند و طلب می کنند، با توجه به تلفن های همراه و دوربین های تجسسی، منطقی نیست.

او در همان جلسه گفت :« از نظر من، این برنامه یک لایه اضافی پرهزینه بوروکراسی است که در حقیقت ارتباطی با بهبود ایمنی شهروندان ما ندارد.»

شبکه خبری سی ان ان گفت قانون جدید سانفرانسیسکو، که  در صورت تصویب در دومین رای گیری قرار است ظرف یک ماه به اجرا درأید، استفاده از فناوری شناسائی صورت را توسط ۵۳ نهاد- از جمله پلیس سانفرانسیسکو، که در حال حاضر فاقد آن است، ممنوع می کند. با این حال، برای تاسیساتی که در فرودگاه بین المللی و بندر سانفرانسیسکو در کنترل فدرال قرار دارد، استثنا قایل می شود.

اواخر سال پیش، رییس مایکروسافت خواهان افزایش مقررات دولت در فناوری شناسایی صورت شد، و به خطر تبعیض علیه زنان و سیاهپوستان اشاره کرد.

برد اسمیت گفت چنین مقرراتی  کمک می کند از « مسابقه بازرگانی، با شرکت های فناوری که ناچار هستند بین مسئولیت اجتماعی و موفقیت بازار یکی را انتخاب کنند، پرهیز شود.»

اظهارات اسمیت، ۵۹ ساله، که همزمان با گزارش یک گروه پژوهشی شامل کارمندان مایکروسافت و گوگل و در خواست مقررات بیشتر منتشر شد، به ویژه قابل توجه است.

در ماه ژوئن، تام کین مدیر مایکروسافت نوشت برای شرکت بسیار مهم است که با اداره مهاجرت و گمرکات امریکا در استفاده از فناوری شناسایی صورت جهت کمک به شناسایی مهاجران و روند رسیدگی به درخواست های آنها همکاری می کند.

© The Independent

بیشتر از جهان