گردشگران در سال گذشته ۴۰ میلیارد دلار در عربستان سعودی خرج کردند

اطلاعاتی که بانک مرکزی عربستان سعودی منتشر کرده است نشان می‌دهد که میزان خرج کردن گردشگران در سال گذشته در عربستان سعودی در مقایسه با سال ۲۰۲۲ رشد ۴۲.۸ درصدی داشته است

گردشگران در منطقه تاریخی العلا در عربستان سعودی-Arab news

آمار دولتی نشان می‌دهد که گردشگران در سال ۲۰۲۳ در مجموع ۳۹ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار در عربستان سعودی هزینه کرده‌اند.

اطلاعاتی که بانک مرکزی عربستان سعودی منتشر کرده است نشان می‌دهد که میزان خرج کردن گردشگران در سال گذشته در عربستان سعودی در مقایسه با سال ۲۰۲۲ رشد ۴۲.۸ درصدی داشته است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

خبرگزاری دولتی عربستان سعودی می‌گوید این درحالی است که بخش گردشگری در عربستان سعودی در زمینه‌های متعددی به موفقیت‌های قابل توجه دست‌یافته است.

نام عربستان سعودی در فهرست سازمان ملل از کشورهایی که بیشترین رشد گردشگر را داشته‌اند نیز در صدر آمده است.

عربستان سعودی توسعه و تقویت بخش گردشگری را در راستای طرح چشم‌انداز ۲۰۳۰ به ابتکار شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی دنبال می‌کند.

هدف از این طرح ایجاد تنوع در منابع درآمد اقتصادی عربستان سعودی و فاصله گرفتن از درآمد نفتی است.

بیشتر از سفر