ادامه خیزش سراسری در ایران؛ پیگیری اعتراضات در اصفهان ، شیراز و دانشگاه‌های کشور

دانشگاه‌های ایران صبح یکشنبه اعتراضات را آغاز کردند

خیزش سراسری مردم ایران وارد روز شانزدهم خود شد. صبح روز یکشنبه دهم مهر ماه اعتراضات از اصفهان و شیراز و نیز دانشگاه‌های مختلف کشور آغاز شد.

جمعیت چند صد نفری از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در صحن این دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند. دانشجویان این دانشگاه یکصدا فریاد می‌زدند «قرار ما هر روزه، فکر نکنین امروزه».

دانشجویان دانشگاه آزاد شهرقدس نیز در صحن علنی دانشگاه اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند و شعار «زن زندگی آزادی» سر دادند. دانشجویان همچنین نام حدیث نجفی و مهسا امینی را فریاد زدند. پیش از این علی کریمی اعلام کرده بود مردم در اعتراضات به جای صدا زدن و تشویق نام او، حدیث نجفی و مهسا امینی را تشویق کنند.

دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ تهران نیز با برگزاری تجمع اعتراضی به خیزش سراسری مردم ایران پیوستند. دانشجویان این دانشگاه نیز در صحن دانشگاه تحصن کرده و در کلاس‌های درس حاضر نشدند. این دانشجویان شعارهای «می‌جنگیم می‌میریم ایرانو پس می‌گیریم» و «آزادی آزادی آزادی» سر می‌دادند.

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس نیز بار دیگر در صحن این دانشگاه حاضر شدند و با شعار «دانشگاه امنیتی نمی‌خوایم، نمی‌خوایم» و «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» از دانشجویان زندانی و خیزش سراسری مردم ایران حمایت کردند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

دانشگاه تهران نیز بار دیگر با اعتراضات دانشجویان این دانشگاه همراه بود. صبح یکشنبه دهم مهرماه دانشجویان این دانشگاه با شعار «زن زندگی آزادی» اعتراضات روز شانزدهم را در این دانشگاه آغاز کردند.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی واقع در پردیس سوهانک نیز با شعار «آزادی، آزادی، آزادی» از خیزش سراسری مردم ایران حمایت کردند.

دانشجویان دانشگاه زنجان نیز کلاس‌های درس را تحریم کردند و با حضور در محوطه دانشگاه مانند روزهای قبل تجمع خود را ادامه دادند.

دانشجویان دانشگاه شیراز نیز با شعار مرگ بر دیکتاتور مانند روز شنبه حضور گسترده‌ای در اعتراضات داشتند.

دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران نیز در محوطه داخلی دانشگاه تحصن کردند و در کلاس‌های درس حاضر نشدند.

دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان نیز با حمایت از خیزش سراسری مردم ایران برای چندمین بار در محوطه این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعار «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه» سر دادند.

دانشگاه فردوسی مشهد نیز بار دیگر حضور بیش از هزار دانشجو را در اعتراضات این دانشگاه به خود دید. دانشجویان این دانشگاه یکصدا فریاد «مشهد زاهدان جانم فدای ایران» سر می‌دادند. برخی از دانشجویان بسیجی نیز امروز مقابل دانشجویان معترض، با پرچم ایران تجمع کرده و علیه آن‌ها شعار می‌دادند.

دانشجویان دانشگاه مازندران نیز در محیط داخلی این دانشگاه تحصن کرده و با نشستن بر روی زمین کلاس‌های درس را تحریم کردند.

شهر اصفهان همچنین از صبح یکشنبه تحصن کامیونداران خیابان این شهر را به خود دید. کامیونداران این شهر با اعتصاب سراسری راه‌های عبور دیگر کامیون‌ها را بستند و چند لاستیک را در خیابان شاپور به نشانه اعتراض آتش زدند.