تلاش حزب الله برای فتنه انگیزی در تظاهرات لبنان

برای جلوگیری از گسترش تظاهرات، حزب الله دست به هر اقدام خواهد زد

عکس از: AFP (اندیپندنت عربی) .

اعتراضات اخیر مردمی در مخالفت با سیاست های ضد ملی جناح های تشکیل دهنده ای دولت لبنان، گروه های سیاسی وابسته به ایران در این کشور، به ویژه سازمان حزب الله را با چالش رو به رو کرده است. حزب الله که دور نمای تحولات سیاسی لبنان را به سود خود نمی بیند در تلاش است تا از هر ابزار و شیوه ای برای مهار کردن تظاهرات مردمی استفاده کرده و مانع گسترش این قیام سراسری شود. حزب الله در نخست، برای ممانعت از حضور مردم در تظاهرات، دست به خشونت علیه معترضان زد و شبه نظامیان وابسته به این حزب، توده های مردمی را در شهر های مختلف لبنان مورد حمله قرار داده و مردم را به خشونت و سرکوبی تهدید کردند. اما پس از آن که زور گویی حزب الله نتوانست از گسترش تظاهرات جلوگیری کند، حسن نصر الله، دبیر کل حزب الله، سیاست مکر و فتنه انگیزه را پیش گرفت و اکنون در تلاش است تا جنبش تظاهرات مردمی را بدنام کرده و معترضان را متهم به خیانت ملی کند.

برای رسیدن به این مأمول، حسن نصرالله تحولات اخیر لبنان را یک توطئه خارجی دانسته و برخی از احزاب سیاسی لبنان همچون حزب نیروهای ملی لبنان و حزب سوسیالیست ترقی خواه را متهم به شعله ور کردن آتش فتنه در لبنان کرده است.

اما یک منبع سیاسی در لبنان خاطر نشان کرد که حزب الله قصد دارد با این نقشه ای شوم، اقدامات خشونت آمیز خود را علیه معترضانی که خواستار تحقق عدالت و حقوق شهروندی هستند را توجیه کند. البته شبه نظامیان وابسته به حزب الله به منظور جلوگیری از گسترش اعتراضات، در موارد متعددی دست به خشونت علیه معترضان زدند اما توده های مردمی که در میدان "ریاض الصلح" در بیروت و در استان "بقاع" به راهپیمایی های مسالمت آمیز ادامه می دادند، از سوی افراد مسلح وابسته به حزب الله به شدت مورد حمله و سرکوبی قرار گرفتند.

منبع یاد شده افزود: حزب الله و جنبش میهنی آزاد به رهبری جبران باسیل که از پیشتازی های اخیر حزب نیروهای ملی لبنان به رهبری سمیر جعجع نگرانی دارند سعی می کنند، با بهره برداری از فتنه انگیزی و شعار های سیاسی، حزب نیرو های ملی لبنان را بد نام کنند. البته در پی کاهش محبوبیت احزاب سیاسی وابسته به ایران و کناره گیری وزیران حزب نیروهای ملی لبنان از کابینه دولت، حزب نیروهای ملی لبنان در بسیاری از مناطق کشور به ویژه در مناطق مسیحی نشین، توانسته است محبوبیت بیشتری را کسب کند. این روند می تواند منجر به آسیب پذیری بیشتر میشل عون، رئیس جمهوری لبنان شده و در نتیجه، موقعیت احزاب سیاسی وفادار به ایران را در لبنان تضعیف کند. افزون برآن، حزب نیرو های ملی لبنان از گذشته خواستار خلع سلاح حزب الله بوده و پیوسته اصرار دارد که ساختار نظامی حزب الله، حاکمیت لبنان را زیر سوال می برد. اکنون در پرتو همین نگرانی ها، حزب الله و جنبش آزاد میهنی سعی در بدنام کردن حزب نیروهای ملی لبنان دارند.

به گفته ای منبع سیاسی مزبور، افزایش شعار های معترضان بر ضد گروه های وابسته به ایران در مناطق مسیحی نشین لبنان، حاکی از کاهش محبوبیت جنبش آزاد میهنی بوده و پیش بینی می شود که جنبش آزاد میهنی، موقعیت سیاسی خود را به زودی از دست بدهد و در مقابل، حزب نیروهای ملی لبنان بتواند در انتخابات پارلمانی پیش رو، حمایت اغلب شهروندان مسیحی را به خود جلب کرده و کرسی های بیشتری را در مجلس نمایندگان به دست آورد. همین مسئله، عامل نگرانی حزب الله می شود زیرا جنبش آزاد میهنی، یگانه پوشش سیاسی مسیحی است که حزب الله خود را در عقب آن پنهان کرده و پروژه تفرقه گرایی را به سود رژیم ایران در منطقه به پیش می برد.

در پیوند به اتهامات ارائه شده از سوی حسن نصر الله، مبنی بر این که تظاهرات لبنان از خارج سازماندهی شده و حتی هزینه های این اعتراضات را کشورهای خارجی پرداخت می کنند، منابعی در جنبش اعتراضات مردمی با رد این ادعای بی اساس، تأکید کردند قیام ملی که سراسر لبنان را فرا گرفته است؛ به هیچ جهتی وابستگی نداشته و از هیچ منبع خارجی کمک دریافت نمی کند. آن ها افزودند: انگیزه ای اصلی اعتراضات اخیر، سوء استفاده از قدرت مقامات دولتی و نابسامانی های است که در پرتو خودسری های حزب الله به وجود آمده و لبنان را دچار بحران سیاسی و اقتصادی شدیدی کرده است. تردیدی نیست که حزب الله با هر گونه اصلاحات سیاسی و اقتصادی که تأمین کننده منافع حزب الله و ایران نباشد، مخالفت می کند. البته با توجه به این که لبنان غرق فساد اداری بوده و  با بحران اقتصادی شدیدی رو به رو است، بنابر این، رهایی از شر جنایت های حزب الله، نیازمند تلاش ها و قربانی های بسیاری می باشد.

منبع یاد شده با انتقاد از تند از موضع گیری حسن نصر الله در پیوند به تظاهرات مردمی لبنان، گفت: جالب است مسئله ای وابستگی اعتراضات مردمی به خارج را کسی مطرح می کند که تمام زندگی و برنامه های سیاسی او وابسته به ایران است. در واقع، هدف حسن نصر الله قصد انتقام گیری از تظاهرات مردمی لبنان است زیرا وی می داند که پیامد های این تظاهرات به سود سیاست های دولت ایران نیست و البته این خود دلیل واضح و برهان قاطعی برای نشان دادن وابستگی حزب الله به ایران است. بدیهی است که حزب الله از گسترش تظاهرات مردمی در لبنان احساس نگرانی و وحشت کرده به ویژه این که شهروندان شیعه مذهب لبنان نیز در این تظاهرات شرکت داشته و علیه اقدامات حزب الله، شعار می دهند. شکی نیست که حزب الله برای جلوگیری از گسترش اعتراضات مردمی دست به اقدام خواهد زد اما موضع گیری مثبت ارتش و نیرو های امنیتی لبنان، امیدواری بزرگی برای ملت لبنان است.

https://www.independentarabia.com

دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی کند.

© IndependentArabia

بیشتر از دیدگاه