کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان، دوباره آغاز به کار کرد

رهبر طالبان، کمیسیون مستقل حقوق بشر را هفته پیش منحل کرد

مشخص نیست که این کمیسیون در حالی که در افغانستان توسط طالبان منحل شده است، چگونه به کارش ادامه می‌دهد - aihrc.org.af

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با پخش بیانیه‌ای از آغاز فعالیت دوباره در این کشور خبر داد و گفت که این کمیسیون با کارمندان جدیدش بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان نظارت خواهد کرد.

ریاست این کمیسیون به عهده شهرزاد اکبر بود، اما او به دلایل شخصی پیش از فروپاشی دولت پیشین، کمیسیون را ترک کرد و نعیم نظری، سرپرستی کمیسیون مستقل حقوق بشر را به عهده گرفت.

در این بیانیه آمده است که رهبر جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر، با نهادهای جهانی حقوق بشر، به‌ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تماس است و به دور از مسائل سیاسی، بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان نظارت خواهد کرد و به دادخواهی و ترویج ارزش‌های حقوق بشری خواهد پرداخت.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

به دلیل بحران‌های امنیتی، مدیریتی و هویتی، صدمه‌های سختی به برنامه‌های این کمیسیون وارد شد، منابع حمایتی از دست رفت و میان همکاران بین‌المللی این نهاد ناهماهنگی ایجاد شد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر تایید می‌کند که طالبان، دفترهای این نهاد را غصب کرده‌اند و کارمندان این کمیسیون در درون و بیرون از افغانستان پراکنده شده‌اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در ۱۴ شهر دفترهای منطقه‌ا‌یی داشت که حدود ۴۰۰ نفر در این دفترها مشغول به کار بودند.

پیش‌ازاین، کمیسیون مستقل حقوق بشر به ایندیپندینت فارسی گفته بود که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تمامی دفترها و حساب‌های بانکی این کمیسیون در سراسر کشور به دست نظامیان طالبان افتاده است و این افراد، وسایل این دفترها را غارت کرده‌اند. این نهاد تایید کرد که طالبان، دفتر منطقه‌ایی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان را به زندان و شکنجه‌گاه تبدیل کرده است.

نظام جمهوری اسلامی افغانستان در پانزدهم اوت ۲۰۲۱، در پی فرار اشرف غنی فروپاشید و طالبان، قدرت را به دست گرفتند؛ نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند و پس ‌از آن تمامی نهادهای دفاع از حقوق بشر و جامعه مدنی نیز از هم پاشید.