رای ممتنع به آزادی بریتانیایی‌های محبوس در ایران

نمایندگان حزب برگزیت به تصمیم پارلمان اروپا رای ندادند

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

قطعنامه پارلمان اروپا از مقامات ایران می خواهد که « فوری وبدون قیدوشرط» تمامی شهروندان دوتابعیتی و فعالان حقوق بشر را که به‌عنوان زندانی سیاسی دربند هستند،آزادکند.

قطعنامه به خانم زاغری-رتکلیف اشاره می کند که از ماه آوریل سال ۲۰۱۶درایران زندانی بوده است، و همچنین از شهروندان اتحادیه اروپا،احمدرضا جلالی و کامران  قادری که آنها هم در ایران زندانی هستند،نام می برد.

با وجود رای ممتنع حزب برگزیت،این قطعنامه با608  رای موافق،7 رای مخالف و46 رای ممتنع به تصویب رسید.

حزب برگزیت29  نماینده دارد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

گاوینتاولر،سخنگوی حزب برگزیت به ایندیپندنت گفت: «این قطعنامه مغایر باور ما است که فرض شود اتحادیه اروپا مکانی مناسب و یا ابزار موثری برای فشار آوردن به دولت ایران است.

«با صداقت و احترام نمی توانستیم اتحادیه اروپا را بهترین مرجع برای انجام چنین کاری بدانیم، بنابراین رای ممتنع دادیم».

او افزود: «اگر رای موافق میدادیم، (از سوی مردم)چنین برداشت میشد که اوه حزب برگزیت از اتحادیه اروپا می‌خواهدکه چنین کند و چنان کند برای همین رای ممتنع دادیم».

انوایدکوم، انونزیا تاریس-موگ، متیوپاتن، بنحبیب، مارتیندابنی وبلینداد از جمله نمایندگان حزب برگزیت در پارلمان اروپا بودند که رای ممتنع دادند.

دیوید لامی،نماینده حزب کارگر در پارلمان  اروپا درباره رای ممتنع نمایندگان حزب برگزیت توییت کرد.

او گفت:«شما خود را وطن پرست می دانید اما حاضر نیستید از شهروندان بریتانیایی که درخارج از کشور زندانی هستند حمایت کنید. شرم بر شما.»

قبل از رای گیری،خانم دولوسی در پارلمان  اروپا سخنرانی کرد.

او گفت: «در حالی که ایران در اقدامات تحریک آمیز خود جسورتر می‌شود،به نظر میرسد اتحادیه اروپا در معامله با ایران و رسیدن به اهداف خود شکست خورده است». حتی ایالات متحده که مهمترین امضاکننده توافق بود از آن خارج شده است.

«شهروندان بریتانیایی به گروگان گرفته می شوند، به زندان انفرادی می افتند و با وحشیگری روبرو می‌ شوند. شهروندان ما در این بازی ژئوپولیتیک مهره‌های کم ارزشی شده اند، در حالی که اتحادیه اروپا کماکان با نگاهی خودخواهانه و تجاری بزرگترین قهرمان جهانی توافقات باقی می ماند. 

«در حالی که اتحادیه اروپا به درستی از نقض حقوق بشر صحبت می‌کند،حرف زدن چه فایده دارد؟ تحریم موردنیاز است نه حرف، درغیر اینصورت ایران جسورتر خواهد شد». 

این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

https://www.independent.co.uk/news

© The Independent