دردسر تازه بوریس جانسون: استعفای برادرش از وزارت و نمایندگی پارلمان

تضاد وفاداری به خانواده با منافع ملی

DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP - جو جانسون، برادر بوریس جانسون 

در پی استعفای جو، برادر بوریس جانسون، نواری قدیمی از او منتشر شده که نخست وزیر بحرانزده بریتانیا را به دردسر بیشتری خواهد انداخت.

بوریس جانسون از تصمیم برادر کوچکترش برای کنارهگیری از پارلمان و وزارت آموزش عالی در روز چهارشنبه، یکه خورد.

جو جانسون در یک توییت گفت که آشتی دادن «وفاداری به خانواده با منافع ملی» دارد برایش غیرممکن میشود، و ادامه داد: «این تضادی حلنشدنی است، و وقت آن است که کسان دیگری نقش مرا به عنوان نماینده مجلس و وزیر به عهده بگیرند».

نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفتهبود که «خرد کردن» خویشاوندان در سیاست، کاری است که فقط جناح چپ انجام میدهد.

آقای جانسون در مصاحبهای با نشریه آسترالین در سال 2013، در مورد پیروزی اد میلیبند، رهبر حزب کارگر بر برادرش دیوید، گفته بود :«ما از این کارها نمیکنیم، این یک کار خیلی دست چپی است».

او افزود: «فقط یک سوسیالیست میتواند با برادرش چنین کاری بکند، فقط یک سوسیالیست میتواند پیوندهای خانوادگی را آن قدر بیاهمیت بداند که برادر خودش  را خرد کند.  آنها انسان‌ها را عناصری مجزا و فاقد هر نوع پیوندی با جامعه یا با یکدیگر میدانند. برای همین بود که استالین توانست 30 میلیون نفر را به قتل برساند».

استعفای تکاندهنده برادر بوریس جانسون در حالی رخ داد که این نماینده مجلس پس از رشتهای از شکستها در مجلس عوام و جدایی شماری از ارشدترین نمایندگان حزب محافظهکار، ظاهرا در باتلاق برگزیت گیر افتاد.

پس از آن که نمایندگان پارلمان طرحی را تصویب کردند که مانع خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا شود، دولت اعلام کرد که دوباره خواهد کوشید پیش از برگزیت، انتخابات همگانی برگزار کند.

جیکاب ریس-ماگ به مجلس عوام گفت که آقای جانسون خواهد کوشید پیش از نشست اتحادیه اروپا در هفدهم اکتبر، این انتخابات را برگزار کند تا از موضع قویتری برای مذاکره درباره برگزیت برخوردار باشد.

این پیشنهاد روز دوشنبه به رای گذاشته خواهد شد.

یک سخنگوی دفتر نخست وزیری گفت که جو جانسون «وزیری عالی و بااستعداد، و نمایندهای محشر» بوده، و نخست وزیر «هم به عنوان سیاستمدار و هم به عنوان برادر، درک میکند که این وضع برای جو آسان نیست».

این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

https://www.independent.co.uk/

© The Independent