اعلام «همکاری سازمان‌یافته» ۱۳ تشکل و حزب علیه جمهوری اسلامی

در بیانیه مشترک آمده که تغییر رژیم جمهوری اسلامی آرمان مردم ایران است

STR / AFP

۱۳ تشکل و حزب مخالف جمهوری اسلامی اعلام کردند که برای تحقق آرمان‌های مردم ایران تلاش خواهند کرد تا به هماهنگی سازمان‌یافته دست یابند.

جبهه ملی ایران، فرشگرد، حزب مشروطه ایران، انجمن اتحاد برای آغازی نو (جمعی از اعضای پیشین سازمان‌های چپ)، سازمان برون‌مرزی حزب پان ایرانیست، حزب سکولار دموکرات ایرانیان، جمعیت سکولار دموکراسی برای ایران، زنان برای آزادی و برابری پایدار، حزب آزادی و رفاه ایرانیان و جمعی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفره از امضا کنندگان بیانیه مشترکی هستند که در آن بر اتحاد نیروها برای حمایت از خواسته‌های مردم ایران تاکید شده است.

در بخشی از بیانیه مشترک این گروه‌ها آمده است که مردم ایران «در بیش از ۴۲ سال گذشته، در راه رسیدن به یک زندگی انسانی در پیکار مداوم با حکومت انسان‌ستیز اسلامی» بوده‌اند و «آنچه از سوی جمهوری اسلامی در این سال‌های سختِ فقر و خفقان و سرکوب به شما تحمیل شد، نتوانسته آرزوی رسیدن به آزادی، زندگی شایسته، و کرامت انسانی را در دلهای بزرگتان از بین ببرد. و امروز آن آرزو تبدیل به آرمانی ملی شده و برای دستیابی به آن، جان‌های بسیاری در رویارویی با آدم‌کشان جمهوری اسلامی از دست رفته‌اند.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

آن‌ها با یاد‌آوری اعتراضات مردمی در ایران نوشته‌اند: «در شرایطی که شما اراده کرده‌اید تا کشورمان را از شر این رژیم ضد ایرانی و ضد بشری رها کنید، ما، گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی مخالف با جمهوری اسلامی و باورمند به دموکراسی و سکولاریسم، تمامیت ارضی ایران و اعلامیه جهان‌گستر حقوق بشر، ضمن پشتیبانی از اعتراض‌های شجاعانه و مسالمت‌آمیز شما، هم‌سو و متحد با هم اعلام می‌کنیم که به آرمان بزرگ ملت ایران وفاداریم و در جهت تحقق آن، همراهی و همکاری با یکدیگر را بیش از پیش ادامه می‌دهیم.»

این گروه‌ها اعلام کرده‌اند که به دنبال این هشتند که همکاری مشترکشان را به صورت سازمان یافته ادامه ‌دهند: «با آگاهی کامل نسبت به سختی‌هایی که در این راه با آن روبه‌رو‌ هستیم، عزم خود را جزم کرده‌ایم که این همراهی و همکاری را هر چه سریعتر به سطحی از هماهنگی سازمان‌یافته ارتقاء دهیم تا بتواند راه همبستگی ملی با هدف نجات ایران را هموار سازد.»